Nhà đất tại Sóc Trăng

49 kết quả bất động sản
An Trạch, An Hiệp, Châu Thành, Sóc Trăng
Huyện Mỹ Tú
4 1356 m²
Sóc Trăng
72 m²
Sóc Trăng
1250 m²
Sóc Trăng
72 m²
Sóc Trăng
72 m²
Sóc Trăng
2 72 m²
Sóc Trăng
2 72 m²
Sóc Trăng
2 72 m²
Sóc Trăng
2 72 m²
Sóc Trăng
2 72 m²
Giá (VND)
Diện tích
Đường trước nhà