Nhà đất tại Quảng Trị

28 kết quả bất động sản
Trương Hán Siêu Thành phố Đông Hà
Đông Hà
870 m²
mặt tiền Nguyễn Tất Thành
Đông Hà
2 80 m²
Huyện Gio Linh
345 m²
Kiệt 176 Lê Duẫn
Đông Hà
2 162 m²
42 Lý Thái Tổ thị xã Quảng Trị tỉnh Quảng Trị
Thị xã Quảng Trị
4 257 m²
8 ngo 25/59 Vũ Ngọc Phan, Hà nôị
Huyện Cam Lộ
5 50 m²
95 Lê Duẩn
Thị xã Quảng Trị
120 m²
Thị xã Quảng Trị
300 m²
Đông Hà
100 m²
141 Nguyễn Huệ Phường 1
Đông Hà
100 m²
Dự án
Giá (VND)
Diện tích
Đường trước nhà