Nhà đất tại Đông Hà, Quảng Trị

20 kết quả bất động sản
Đông Hà
171 m²
Đông Hà
104 m²
Hải Thượng Lãn Ông Phường 5
Đông Hà
197 m²
Hoàng Cầm Đông Hà
Đông Hà
208 m²
Hải Thượng Lãn Ông Phường 5
Đông Hà
197 m²
Đặng Thí Đông Lương
Đông Hà
300 m²
Lý Thường Kiệt
Đông Hà
163 m²
Kiệt 176 Lê Duẫn
Đông Hà
2 162 m²
Đông Hà
100 m²
141 Nguyễn Huệ Phường 1
Đông Hà
100 m²