Nhà đất tại Đông Hà, Quảng Trị

16 kết quả bất động sản
Đông Hà
1 52 m²
85 Q.lộ 9 , Tp. Đông Hà, tỉnh Quảng Trị
Đông Hà
1 100 m²
Đông Hà
250 m²
Kiệt 176 Lê Duẫn
Đông Hà
2 162 m²
Đông Hà
100 m²
141 Nguyễn Huệ Phường 1
Đông Hà
100 m²
Đông Hà
100 m²
Đông Hà
90 m²
tỉnh Quảng Trị, Việt Nam
Đông Hà
105 m²
Đông Hà
156 m²