Nhà đất tại Đông Hà, Quảng Trị

15 kết quả bất động sản
mặt tiền Nguyễn Tất Thành
Đông Hà
2 80 m²
Kiệt 176 Lê Duẫn
Đông Hà
2 162 m²
Đông Hà
100 m²
141 Nguyễn Huệ Phường 1
Đông Hà
100 m²
Đông Hà
100 m²
21/05 Mở Bán 1 Ngày Duy Nhất Tại Quảng Trị , Bất Động Sản Biển Đà Nẵng
Đông Hà
100 m²
Đông Hà
90 m²
tỉnh Quảng Trị, Việt Nam
Đông Hà
105 m²
Đông Hà
156 m²
253 Lê Duẩn
Đông Hà
2977 m²