Nhà đất tại Tp. Móng Cái, Quảng Ninh

4 kết quả bất động sản
Quảng Ninh Móng Cái
Tp. Móng Cái
100 m²
Hải Yên Thành phố Móng Cái
Tp. Móng Cái
113 m²
Phường Ka Long, Thành phố Móng Cái, Quảng Ninh, Việt Nam
Tp. Móng Cái
110 m²
Tp. Móng Cái
100 m²
Dự án
Giá (VND)
Diện tích
Đường trước nhà