Nhà đất tại Tp. Hạ Long, Quảng Ninh

100 kết quả bất động sản
số 16 khu đô thị cảng Ngọc Châu
Tp. Hạ Long
108 m²
Tp. Hạ Long
3 80 m²
Hùng Thắng tp. Hạ Long
Tp. Hạ Long
60 m²
Tp. Hạ Long
46 m²
Tp. Hạ Long
1000 m²
Tp. Hạ Long
105 m²
Tp. Hạ Long
75 m²
Tp. Hạ Long
60 m²
Hùng Thắng tp. Hạ Long
Tp. Hạ Long
66 m²
Tp. Hạ Long
105 m²
Dự án
Giá (VND)
Diện tích
Hướng
Đường trước nhà