Nhà đất tại Tp. Hạ Long, Quảng Ninh

597 kết quả bất động sản
Lê Thánh Tông
Tp. Hạ Long
5 210 m²
Thành phố Hạ Long Thành phố Hạ Long
Tp. Hạ Long
43 m²
Hà Khánh Thành phố Hạ Long
Tp. Hạ Long
225 m²
Hà Khánh Thành phố Hạ Long
Tp. Hạ Long
262 m²
Đường 18 Thành phố Móng Cái
Tp. Hạ Long
253 m²
Thành phố Hạ Long Quảng Ninh
Tp. Hạ Long
50 m²
Đường 18 Thành phố Móng Cái
Tp. Hạ Long
300 m²
Thành phố Hạ Long Thành phố Hạ Long
Tp. Hạ Long
40 m²
Hồng Hải Thành phố Hạ Long
Tp. Hạ Long
550 m²
ql 18 tp ha long, p bãi cháy
Tp. Hạ Long
200 m²
Dự án
Giá (VND)
Diện tích
Đường trước nhà