Nhà đất tại Quảng Ninh

136 kết quả bất động sản
Tp. Hạ Long
70 m²
Tp. Hạ Long
75 m²
Tp. Hạ Long
65 m²
Tp. Hạ Long
80 m²
số 16 khu đô thị cảng Ngọc Châu
Tp. Hạ Long
108 m²
Hồng Hà Thành phố Hạ Long
Tp. Hạ Long
120 m²
Tô Hiến Thành Thành phố Hạ Long
Tp. Hạ Long
2 61 m²
Hoàng Quốc Việt Thành phố Hạ Long
Tp. Hạ Long
66 m²
Tp. Hạ Long
146 m²
Hoàng Quốc Việt Thành phố Hạ Long
Tp. Hạ Long
2 89 m²
Dự án
Giá (VND)
Diện tích
Hướng
Đường trước nhà