Nhà đất tại Quảng Ninh

100 kết quả bất động sản
số 16 khu đô thị cảng Ngọc Châu
Tp. Hạ Long
108 m²
Tp. Hạ Long
100 m²
Tp. Hạ Long
3 90 m²
Tp. Hạ Long
4 90 m²
Tp. Hạ Long
63,50 m²
Tp. Hạ Long
2 70 m²
Đông hùng thắng hạ long, quảng ninh
Tp. Hạ Long
197 m²
Đoàn Kết Hồng Hải
Tp. Hạ Long
4 300 m²
Tp. Hạ Long
300 m²
Tp. Hạ Long
300 m²
Dự án
Giá (VND)
Diện tích
Hướng
Đường trước nhà