Nhà đất tại Huyện Đông Triều, Quảng Ninh

2 kết quả bất động sản
Giữa ngõ 1 và 2
Huyện Đông Triều
1 55 m²
Huyện Đông Triều
100 m²
Giá (VND)
Diện tích
Đường trước nhà