Nhà đất tại Thành phố Quảng Ngãi, Quảng Ngãi

595 kết quả bất động sản
Phường Trương Quang Trọng
Thành phố Quảng Ngãi
2 100 m²
Thành phố Quảng Ngãi Quảng Ngãi
Thành phố Quảng Ngãi
3 100 m²
Thành phố Quảng Ngãi
3 60 m²
QL1A
Thành phố Quảng Ngãi
100 m²
Thành phố Quảng Ngãi
3 90 m²
Thành phố Quảng Ngãi
100 m²
Thành phố Quảng Ngãi
100 m²
Thành phố Quảng Ngãi
125 m²
325 Lê Lợi
Thành phố Quảng Ngãi
3 90 m²
Thành phố Quảng Ngãi
3 90 m²
Dự án
Giá (VND)
Diện tích
Đường trước nhà