Nhà đất tại Thành phố Quảng Ngãi, Quảng Ngãi

546 kết quả bất động sản
Phường Trương Quang Trọng
Thành phố Quảng Ngãi
2 100 m²
Thành phố Quảng Ngãi Quảng Ngãi
Thành phố Quảng Ngãi
3 100 m²
Thành phố Quảng Ngãi
3 60 m²
QL1A
Thành phố Quảng Ngãi
100 m²
Phường Nghĩa Chánh - Thành phố Quảng Ngãi
Thành phố Quảng Ngãi
125 m²
Thành phố Quảng Ngãi
80 m²
khu đô thị Uhomes phường chánh lộ, tp quảng ngãi
Thành phố Quảng Ngãi
108 m²
Nguyễn Thông Thành phố Quảng Ngãi
Thành phố Quảng Ngãi
4 278 m²
QUẢNG NGÃI
Thành phố Quảng Ngãi
125 m²
QUẢNG NGÃI
Thành phố Quảng Ngãi
125 m²
Dự án
Giá (VND)
Diện tích
Đường trước nhà