Nhà đất tại Thành phố Quảng Ngãi, Quảng Ngãi

587 kết quả bất động sản
Phường Trương Quang Trọng
Thành phố Quảng Ngãi
2 100 m²
Thành phố Quảng Ngãi Quảng Ngãi
Thành phố Quảng Ngãi
3 100 m²
Thành phố Quảng Ngãi
3 60 m²
QL1A
Thành phố Quảng Ngãi
100 m²
Chu Văn An Thành phố Quảng Ngãi
Thành phố Quảng Ngãi
240 m²
Nguyễn Du Thành phố Quảng Ngãi
Thành phố Quảng Ngãi
100 m²
Hai Bà Trưng
Thành phố Quảng Ngãi
100 m²
Nghĩa Phú Thành phố Quảng Ngãi
Thành phố Quảng Ngãi
110 m²
Trường Chinh Chánh Lộ
Thành phố Quảng Ngãi
100 m²
Khu Shop house An Phú Sinh -Lê Thánh Tôn
Thành phố Quảng Ngãi
100 m²
Dự án
Giá (VND)
Diện tích
Đường trước nhà