Nhà đất tại Thành phố Quảng Ngãi, Quảng Ngãi

23 kết quả bất động sản
Phan Đình Phùng
Thành phố Quảng Ngãi
86 m²
Phan Đình Phùng
Thành phố Quảng Ngãi
100 m²
Lê Trung Đình
Thành phố Quảng Ngãi
100 m²
Nguyễn Bá Loan Thành phố Quảng Ngãi
Thành phố Quảng Ngãi
85 m²
Nguyễn Du Thành phố Quảng Ngãi
Thành phố Quảng Ngãi
125 m²
Thành phố Quảng Ngãi
3 60 m²
Thành phố Quảng Ngãi
3 100 m²
Thành phố Quảng Ngãi
3 100 m²
Thành phố Quảng Ngãi
3 100 m²
Thành phố Quảng Ngãi
3 232 m²
Dự án
Giá (VND)
Diện tích
Hướng
Đường trước nhà