Nhà đất tại Thành phố Quảng Ngãi, Quảng Ngãi

42 kết quả bất động sản
Phan Đình Phùng tp. Quảng Ngãi
Thành phố Quảng Ngãi
100 m²
Chu Văn An tp. Quảng Ngãi
Thành phố Quảng Ngãi
100 m²
Trần Hưng Đạo
Thành phố Quảng Ngãi
120 m²
Phan Đình Phùng tp. Quảng Ngãi
Thành phố Quảng Ngãi
120 m²
Trường Chinh tp. Quảng Ngãi
Thành phố Quảng Ngãi
100 m²
Thành phố Quảng Ngãi
200 m²
Thành phố Quảng Ngãi
3 100 m²
312 Nguyễn Tự Tân tp. Quảng Ngãi
Thành phố Quảng Ngãi
200 m²
Thành phố Quảng Ngãi
3 100 m²
Nguyễn Công Phương tp. Quảng Ngãi
Thành phố Quảng Ngãi
85 m²
Dự án
Giá (VND)
Diện tích
Hướng
Đường trước nhà