Nhà đất tại Thành phố Quảng Ngãi, Quảng Ngãi

54 kết quả bất động sản
Nghĩa Phú Thành phố Quảng Ngãi
Thành phố Quảng Ngãi
110 m²
101 Nguyễn Thụy
Thành phố Quảng Ngãi
4 300 m²
Nguyễn Thuỵ
Thành phố Quảng Ngãi
4 165 m²
Phường Trương Quang Trọng
Thành phố Quảng Ngãi
3 100 m²
Thành phố Quảng Ngãi
3 205 m²
201a Lê Thánh Tôn
Thành phố Quảng Ngãi
3 100 m²
Thành phố Quảng Ngãi
3 100 m²
Thành phố Quảng Ngãi
3 180 m²
Trường Chinh Chánh Lộ
Thành phố Quảng Ngãi
100 m²
Thành phố Quảng Ngãi
100 m²
Dự án
Giá (VND)
Diện tích
Đường trước nhà