Nhà đất tại Thành phố Quảng Ngãi, Quảng Ngãi

56 kết quả bất động sản
Phan Đình Phùng Thành phố Quảng Ngãi
Thành phố Quảng Ngãi
250 m²
Trường Chinh Thành phố Quảng Ngãi
Thành phố Quảng Ngãi
100 m²
Nghĩa Chánh Thành phố Quảng Ngãi
Thành phố Quảng Ngãi
60 m²
Lê Thánh Tôn Thành phố Quảng Ngãi
Thành phố Quảng Ngãi
60 m²
Trường Chinh Thành phố Quảng Ngãi
Thành phố Quảng Ngãi
100 m²
Trần Hưng Đạo
Thành phố Quảng Ngãi
230 m²
Nguyễn Thụy Thành phố Quảng Ngãi
Thành phố Quảng Ngãi
200 m²
Thành phố Quảng Ngãi
3 100 m²
Thành phố Quảng Ngãi
3 100 m²
Thành phố Quảng Ngãi
3 100 m²
Dự án
Giá (VND)
Diện tích
Hướng
Đường trước nhà