Nhà đất Quảng Ngãi

885 kết quả bất động sản
Phường Trương Quang Trọng
Thành phố Quảng Ngãi
2 100 m²
Huyện Tư Nghĩa
100 m²
Nghĩa Phú Thành phố Quảng Ngãi
Huyện Tư Nghĩa
100 m²
Thành phố Quảng Ngãi Quảng Ngãi
Thành phố Quảng Ngãi
3 100 m²
Huyện Sơn Tịnh
3 100 m²
Thành phố Quảng Ngãi
3 60 m²
QL1A
Thành phố Quảng Ngãi
100 m²
Huyện Sơn Tịnh
90 m²
Khu dân cư Bắc Lê Lợi - Uhome Việt Nhật
Thành phố Quảng Ngãi
200 m²
80 Huỳnh Công Thiệu
Huyện Đức Phổ
1 50 m²
Dự án
Giá (VND)
Diện tích
Đường trước nhà