Nhà đất Quảng Ngãi

106 kết quả bất động sản
84 Cách Mạng Tháng Tám
Thành phố Quảng Ngãi
3 300 m²
Thị Trấn La Hà, huyện Tư Nghĩa, Tỉnh Quảng Ngãi
Huyện Tư Nghĩa
115 m²
Trần Quang Khải Chánh Lộ
Thành phố Quảng Ngãi
100 m²
Bà Triệu Lê Hồng Phong
Thành phố Quảng Ngãi
85 m²
Thành phố Quảng Ngãi Quảng Ngãi
Huyện Tư Nghĩa
100 m²
Thành phố Quảng Ngãi
90 m²
Huyện Tư Nghĩa
100 m²
Thành phố Quảng Ngãi
3 100 m²
Thành phố Quảng Ngãi
3 60 m²
Huyện Sơn Tịnh
3 100 m²
Dự án
Giá (VND)
Diện tích
Đường trước nhà