Nhà đất Quảng Ngãi

81 kết quả bất động sản
Phan Đình Phùng Thành phố Quảng Ngãi
Thành phố Quảng Ngãi
100 m²
Nghĩa An, Thành phố Quảng Ngãi, Quảng Ngãi, Việt Nam
Huyện Tư Nghĩa
80 m²
Trần Cao Vân Trần Phú
Thành phố Quảng Ngãi
200 m²
Trần Hưng Đạo
Thành phố Quảng Ngãi
230 m²
Phan Đình Phùng Thành phố Quảng Ngãi
Thành phố Quảng Ngãi
125 m²
Phan Đình Phùng
Thành phố Quảng Ngãi
100 m²
Nguyễn Nghiêm
Thành phố Quảng Ngãi
400 m²
Thành phố Quảng Ngãi
4 172 m²
Thành phố Quảng Ngãi
100 m²
Thành phố Quảng Ngãi
70 m²
Dự án
Giá (VND)
Diện tích
Đường trước nhà