Nhà đất tại Quảng Ngãi

28 kết quả bất động sản
Phan Đình Phùng
Thành phố Quảng Ngãi
360 m²
Quốc lộ 1A, tp. Quảng Ngãi, Quảng Ngãi, Việt Nam
Thành phố Quảng Ngãi
100 m²
Quang Trung
Thành phố Quảng Ngãi
162,50 m²
128 An Dương Vương, Quảng Ngãi, Quang Ngai, Vietnam
Thành phố Quảng Ngãi
92 m²
Huyện Mộ Đức
3 225 m²
Nguyễn Du
Thành phố Quảng Ngãi
100 m²
Phan Đình Phùng
Thành phố Quảng Ngãi
100 m²
Đường Quốc lộ 1A Việt Nam
Huyện Đức Phổ
300 m²
Thành phố Quảng Ngãi
3 90 m²
Trường Chinh tp. Quảng Ngãi
Thành phố Quảng Ngãi
100 m²
Dự án
Giá (VND)
Diện tích
Hướng
Đường trước nhà