Nhà đất tại Huyện Sơn Tịnh, Quảng Ngãi

202 kết quả bất động sản
Huyện Sơn Tịnh
3 100 m²
Huyện Sơn Tịnh
167,50 m²
Huyện Sơn Tịnh
167,50 m²
Huyện Sơn Tịnh
125 m²
Mỹ Trà - Mỹ Khê Thành phố Quảng Ngãi
Huyện Sơn Tịnh
100 m²
Huyện Sơn Tịnh
2 100 m²
Huyện Sơn Tịnh
2 100 m²
Mỹ Trà - Mỹ Khê Thành phố Quảng Ngãi
Huyện Sơn Tịnh
300 m²
Trương Quang Trọng Thành phố Quảng Ngãi
Huyện Sơn Tịnh
100 m²
Huyện Sơn Tịnh
3 180 m²
Dự án
Giá (VND)
Diện tích
Hướng
Đường trước nhà