Nhà đất tại Tam Kỳ, Quảng Nam

Địa điểm
Giá (VND)
Diện tích
Đường trước nhà