Nhà đất tại Huyện Thăng Bình, Quảng Nam

7 kết quả bất động sản
Huyện Thăng Bình
390 m²
Huyện Thăng Bình
108 m²
Huyện Thăng Bình
3 380 m²
Huyện Thăng Bình
3 500 m²
Khu đô thị Trung tâm Hà Lam, đối diện BV Đa khoa Thăng Hoa, Thăng Bình, Quảng Nam
Huyện Thăng Bình
120 m²
Huyện Thăng Bình
100 m²
Huyện Thăng Bình
3 380 m²
Giá (VND)
Diện tích
Đường trước nhà