Nhà đất tại Thành phố Đồng Hới, Quảng Bình

79 kết quả bất động sản
Quang Trung Quảng Ninh
Thành phố Đồng Hới
160 m²
Quang Trung, Đồng Hới, Quảng Bình
Thành phố Đồng Hới
160 m²
54 Nguyễn Hữu Cảnh- Đồng Hới - Quảng Bình
Thành phố Đồng Hới
300 m²
Quang Trung, Phú Hải, Đồng Hới, Quảng Bình
Thành phố Đồng Hới
184 m²
Quang Trung Phú Hải
Thành phố Đồng Hới
184 m²
Quang Trung, Phú Hải, Đồng Hới, Quảng Bình
Thành phố Đồng Hới
184 m²
Quang Trung, Phú Hải, Đồng Hới, Quảng Bình
Thành phố Đồng Hới
184 m²
Quang Trung, Phú Hải, Đồng Hới, Quảng Bình
Thành phố Đồng Hới
184 m²
Quang Trung, Phú Hải, Đồng Hới, Quảng Bình
Thành phố Đồng Hới
184 m²
Quang Trung, Phú Hải, Đồng Hới, Quảng Bình
Thành phố Đồng Hới
184 m²
Dự án
Giá (VND)
Diện tích
Hướng
Đường trước nhà