Nhà đất tại Thành phố Đồng Hới, Quảng Bình

40 kết quả bất động sản
Thành phố Đồng Hới
100 m²
Thành phố Đồng Hới
150,80 m²
Tố Hữu, F325, Hoàng Sâm, Bảo Ninh
Thành phố Đồng Hới
100 m²
Thành phố Đồng Hới
120 m²
đường Nguyễn Trãi
Thành phố Đồng Hới
160 m²
Thành phố Đồng Hới
100 m²
Thành phố Đồng Hới
100 m²
Thành phố Đồng Hới
100 m²
Thành phố Đồng Hới
100 m²
Thành phố Đồng Hới
100 m²
Dự án
Giá (VND)
Diện tích
Đường trước nhà