Nhà đất tại Thành phố Đồng Hới, Quảng Bình

169 kết quả bất động sản
Thành phố Đồng Hới
300 m²
Thành phố Đồng Hới
177 m²
Đồng Hới
Thành phố Đồng Hới
100 m²
Quang Trung Quảng Ninh
Thành phố Đồng Hới
160 m²
Thành phố Đồng Hới Quảng Bình
Thành phố Đồng Hới
144 m²
quang trung, phú hải, đồng hới
Thành phố Đồng Hới
160 m²
đồng hới
Thành phố Đồng Hới
300 m²
Thành phố Đồng Hới Quảng Bình
Thành phố Đồng Hới
322 m²
Thành phố Đồng Hới Quảng Bình
Thành phố Đồng Hới
152 m²
quảng bình
Thành phố Đồng Hới
160 m²
Quang Trung, Phú Hải, Đồng Hới, Quảng Bình
Thành phố Đồng Hới
184 m²
Quang Trung, Phú Hải, Đồng Hới
Thành phố Đồng Hới
160 m²
thuận đức, đồng hới, quảng bình
Thành phố Đồng Hới
300 m²
Thuận Đức Thành phố Đồng Hới
Thành phố Đồng Hới
300 m²
Đồng Hới
Thành phố Đồng Hới
100 m²
Dự án
Giá (VND)
Diện tích
Đường trước nhà