Nhà đất tại Quảng Bình

151 kết quả bất động sản
đường f325 - Bắc Lý, Đồng Hới, Quảng Bình
Thành phố Đồng Hới
120 m²
Hải Ninh Quảng Ninh
Huyện Quảng Ninh
3 165 m²
Hải Ninh Quảng Ninh
Huyện Quảng Ninh
120 m²
Huyện Quảng Ninh
126 m²
Huyện Quảng Ninh
240 m²
Hải Ninh Quảng Ninh
Huyện Quảng Ninh
1 43 m²
Công Ty CP BĐS Gia Cát - chi nhánh Quảng Bình - 292 Quang Trung - Phú Hải - Đồng Hới - Quảng Bình
Huyện Quảng Ninh
240 m²
F325, Bắc Lý, Đồng Hới, Quảng Bình
Thành phố Đồng Hới
120 m²
Thành phố Đồng Hới
165 m²
Huyện Quảng Ninh
240 m²
Dự án
Giá (VND)
Diện tích
Đường trước nhà