Nhà đất tại Quảng Bình

96 kết quả bất động sản
Quang Trung, Phú Hải, Đồng Hới, Quảng Bình
Thành phố Đồng Hới
184 m²
Quang Trung, Phú Hải, Đồng Hới, Quảng Bình
Thành phố Đồng Hới
184 m²
Thành phố Đồng Hới
102 m²
Tố Hữu Nam Lý
Thành phố Đồng Hới
130 m²
Thành phố Đồng Hới
325 m²
Thành phố Đồng Hới
4 312 m²
Huyện Quảng Ninh
120 m²
Huyện Quảng Ninh
120 m²
Mỹ Cảnh, Bảo Ninh, Tp Đồng Hới, Quảng Bình
Thành phố Đồng Hới
2 85 m²
Quang Trung, Phú Hải, Đồng Hới, Quảng Bình
Thành phố Đồng Hới
184 m²
Dự án
Giá (VND)
Diện tích
Đường trước nhà