Nhà đất tại Thành phố Tuy Hòa, Phú Yên

8 kết quả bất động sản
Thành phố Tuy Hòa
2 100 m²
Thành phố Tuy Hòa
86 m²
khu quân đội, Khu phố 3, Phường Phú Đông, Thành phố Tuy Hòa
Thành phố Tuy Hòa
108 m²
Đường Trần Hào, Phường 9, Tp. Tuy Hòa, Phú Yên
Thành phố Tuy Hòa
1 60 m²
Thành phố Tuy Hòa
3 210 m²
Thôn Phú Vang, Xã Bình Kiến, Thành Phố Tuy Hòa. Tỉnh Phú Yên
Thành phố Tuy Hòa
3 400 m²
Thành phố Tuy Hòa
4 90 m²
Hùng Vương Thành phố Tuy Hòa
Thành phố Tuy Hòa
90 m²
Giá (VND)
Diện tích
Đường trước nhà