Nhà đất tại Phú Yên

84 kết quả bất động sản
Lương Văn Chánh Thành phố Tuy Hòa
Thành phố Tuy Hòa
86 m²
Thành phố Tuy Hòa
219 m²
Thành phố Tuy Hòa
219 m²
Thành phố Tuy Hòa
219 m²
Thành phố Tuy Hòa
120 m²
Thành phố Tuy Hòa
219 m²
Phú Đông, Tuy Hòa, Phú Yên, Việt Nam
Thành phố Tuy Hòa
120 m²
Hoàng Văn Thụ, Phường 5, Tuy Hoà, Phú Yên
Thành phố Tuy Hòa
13 430 m²
Thành phố Tuy Hòa
120 m²
Thành phố Tuy Hòa
219 m²
Dự án
Giá (VND)
Diện tích
Đường trước nhà