Nhà đất tại Phú Yên

89 kết quả bất động sản
Lương Văn Chánh Thành phố Tuy Hòa
Thành phố Tuy Hòa
86 m²
Thành phố Tuy Hòa
220 m²
Thành phố Tuy Hòa
3 200 m²
Khu phố Phú Thọ 1, TT Hòa Hiệp Trung, Đông Hòa, Phú Yên
Huyện Đông Hòa
240 m²
Lê Lợi
Thành phố Tuy Hòa
1050 m²
Thành phố Tuy Hòa
2 220 m²
Thành phố Tuy Hòa
3 210 m²
Thành phố Tuy Hòa
2 220 m²
Tuy Hòa Phú Yên Province
Thành phố Tuy Hòa
164 m²
Độc Lập Thành phố Tuy Hòa
Thành phố Tuy Hòa
3 280 m²
Giá (VND)
Diện tích
Đường trước nhà