Nhà đất tại Phú Yên

77 kết quả bất động sản
Thành phố Tuy Hòa
50 m²
Lương Văn Chánh Thành phố Tuy Hòa
Thành phố Tuy Hòa
86 m²
Thành phố Tuy Hòa
1 22 m²
Thành phố Tuy Hòa
2 60 m²
Thành phố Tuy Hòa
1 22 m²
Thành phố Tuy Hòa
1 2242 m²
Thành phố Tuy Hòa
53 m²
Độc Lập Thành phố Tuy Hòa
Thành phố Tuy Hòa
3 280 m²
Cà Phê Nhã Phương, Thon 4
Huyện Sông Cầu
1067 m²
Thành phố Tuy Hòa
21 m²
Thành phố Tuy Hòa
268 m²
Thành phố Tuy Hòa
2 64 m²
Phạm Đình Quy
Thành phố Tuy Hòa
642 m²
Đường 648 Sơn Hòa
Huyện Sơn Hòa
2760 m²
Thành phố Tuy Hòa
1 22 m²
Đường Độc Lập
Thành phố Tuy Hòa
2 218 m²
Thôn Phú Vang, Xã Bình Kiến, Thành Phố Tuy Hòa. Tỉnh Phú Yên
Thành phố Tuy Hòa
3 400 m²
Thành phố Tuy Hòa
2 218 m²
Thành phố Tuy Hòa
220 m²
Thành phố Tuy Hòa
60 m²
Dự án
Giá (VND)
Diện tích
Đường trước nhà