Nhà đất tại Huyện Sông Cầu, Phú Yên

3 kết quả bất động sản
Huyện Sông Cầu
9200 m²
QL1D
Huyện Sông Cầu
110 m²
KP Vạn Phước, Xuân Thành, Phú Yên
Huyện Sông Cầu
50 m²
Giá (VND)
Diện tích
Đường trước nhà