Nhà đất tại Thành phố Việt Trì, Phú Thọ

58 kết quả bất động sản
Nông Trang Thành phố Việt Trì
Thành phố Việt Trì
2 90 m²
Thụy Vân Thành phố Việt Trì
Thành phố Việt Trì
2000 m²
Viet Tri Phu Tho Province
Thành phố Việt Trì
2000 m²
Bạch Hạc
Thành phố Việt Trì
5000 m²
Thụy Vân Thành phố Việt Trì
Thành phố Việt Trì
2015 m²
Thụy Vân Thành phố Việt Trì
Thành phố Việt Trì
5980 m²
Thụy Vân Thành phố Việt Trì
Thành phố Việt Trì
3480 m²
khu công nghiệp near Bạch Hạc, Tp. Việt Trì, Phú Thọ, Vietnam
Thành phố Việt Trì
3200 m²
Số 827 - Đại Lộ Hùng Vương
Thành phố Việt Trì
14000 m²
Bạch Hạc Thành phố Việt Trì
Thành phố Việt Trì
30000 m²