Nhà đất tại Thành phố Việt Trì, Phú Thọ

17 kết quả bất động sản
Thụy Vân Thành phố Việt Trì
Thành phố Việt Trì
2015 m²
Bạch Hạc
Thành phố Việt Trì
5000 m²
Thụy Vân Thành phố Việt Trì
Thành phố Việt Trì
3480 m²
Bạch Hạc Thành phố Việt Trì
Thành phố Việt Trì
30000 m²
Thụy Vân Thành phố Việt Trì
Thành phố Việt Trì
5980 m²
Thụy Vân Thành phố Việt Trì
Thành phố Việt Trì
2000 m²
Xuân nương
Thành phố Việt Trì
3 320 m²
Khu 1 - Phường Vân Cơ - Việt Trì - Phú Thọ
Thành phố Việt Trì
70 m²
Tổ 10a, khu 6, gia cẩm, việt trì, phú thọ
Thành phố Việt Trì
2 96,70 m²
Lê Đồng tp. Việt Trì
Thành phố Việt Trì
4 105 m²
Dự án
Giá (VND)
Diện tích
Hướng
Đường trước nhà