Nhà đất tại Thành phố Việt Trì, Phú Thọ

22 kết quả bất động sản
Thụy Vân Thành phố Việt Trì
Thành phố Việt Trì
2015 m²
Thành phố Việt Trì
18000 m²
Thụy Vân Thành phố Việt Trì
Thành phố Việt Trì
3480 m²
Thụy Vân Thành phố Việt Trì
Thành phố Việt Trì
5980 m²
Bạch Hạc
Thành phố Việt Trì
5000 m²
Viet Tri Phu Tho Province
Thành phố Việt Trì
2000 m²
Nông Trang Thành phố Việt Trì
Thành phố Việt Trì
2 90 m²
Thụy Vân Thành phố Việt Trì
Thành phố Việt Trì
2000 m²
Viet Tri Phu Tho Province
Thành phố Việt Trì
30000 m²
Thụy Vân Thành phố Việt Trì
Thành phố Việt Trì
4810 m²
Dự án
Giá (VND)
Diện tích
Hướng
Đường trước nhà