Nhà đất tại Thành phố Việt Trì, Phú Thọ

8 kết quả bất động sản
Minh Phương tp. Việt Trì
Thành phố Việt Trì
1 81 m²
Minh Phương tp. Việt Trì
Thành phố Việt Trì
1 81 m²
Minh Phương tp. Việt Trì
Thành phố Việt Trì
81 m²
Minh Phương tp. Việt Trì
Thành phố Việt Trì
79 m²
Minh Phương tp. Việt Trì
Thành phố Việt Trì
1 81 m²
Lê Đồng tp. Việt Trì
Thành phố Việt Trì
4 105 m²
Minh Phương tp. Việt Trì
Thành phố Việt Trì
1 81 m²
Thành phố Việt Trì
1 81 m²
Giá (VND)
Diện tích
Hướng
Đường trước nhà