Nhà đất tại Thành phố Việt Trì, Phú Thọ

48 kết quả bất động sản
Thụy Vân Thành phố Việt Trì
Thành phố Việt Trì
2000 m²
Viet Tri Phu Tho Province
Thành phố Việt Trì
2000 m²
Thành phố Việt Trì
18000 m²
Phan Chu Trinh
Thành phố Việt Trì
135 m²
Viet Tri Phu Tho Province
Thành phố Việt Trì
2005 m²
Việt Trì, Phú Thọ
Thành phố Việt Trì
200 m²
CHCC cao cấp Mường Thanh tại Trung tâm Việt Trì (đối diện Vincom), Phú Thọ
Thành phố Việt Trì
51,56 m²
Việt Trì, Phú Thọ
Thành phố Việt Trì
4805 m²
Bạch Hạc Thành phố Việt Trì
Thành phố Việt Trì
3000 m²
Khu 7
Thành phố Việt Trì
2 100 m²