Nhà đất tại Phú Thọ

117 kết quả bất động sản
Phú Thọ Phu Tho Province
Thị xã Phú Thọ
1300 m²
Huyện Thanh Thuỷ
160 m²
Huyện Thanh Thuỷ
270 m²
Huyện Thanh Thuỷ
4 270 m²
Thụy Vân Thành phố Việt Trì
Thành phố Việt Trì
5980 m²
Bạch Hạc
Thành phố Việt Trì
5000 m²
Thụy Vân Thành phố Việt Trì
Thành phố Việt Trì
3480 m²
Huyện Thanh Thuỷ
4 78 m²
Thụy Vân Thành phố Việt Trì
Thành phố Việt Trì
2015 m²
Huyện Thanh Thuỷ
4 160 m²
Dự án
Giá (VND)
Diện tích
Đường trước nhà