Nhà đất tại Phú Thọ

109 kết quả bất động sản
Thành phố Việt Trì
1000 m²
Thành phố Việt Trì
6000 m²
Thành phố Việt Trì
600 m²
Thành phố Việt Trì
500 m²
Huyện Tam Nông
3500 m²
Huyện Lâm Thao
1000 m²
Thành phố Việt Trì
800 m²
Thành phố Việt Trì
1000 m²
Thanh Ba Phú Thọ
Huyện Thanh Ba
7999 m²
Huyện Thanh Ba
8000 m²
Dự án
Giá (VND)
Diện tích
Đường trước nhà