Nhà đất tại Phú Thọ

40 kết quả bất động sản
Thanh Thủy Phú Thọ
Huyện Thanh Thuỷ
180 m²
Trung Thịnh Thanh Thủy Phú Thọ
Huyện Thanh Thuỷ
2 185 m²
Huyện Thanh Thuỷ
4 520 m²
trung thịnh thanh thủy phú thọ
Huyện Thanh Thuỷ
4 350 m²
Huyện Thanh Thuỷ
180 m²
trung thịnh thanh thủy phú thọ
Huyện Thanh Thuỷ
2 185 m²
Huyện Thanh Thuỷ
160 m²
Thanh Thủy Trung Thịnh
Huyện Thanh Thuỷ
4 300 m²
Thanh Thủy Trung Thịnh
Huyện Thanh Thuỷ
4 300 m²
Thanh Thủy Trung Thịnh
Huyện Thanh Thuỷ
4 300 m²
Dự án
Giá (VND)
Diện tích
Hướng
Đường trước nhà