Nhà đất tại Phú Thọ

22 kết quả bất động sản
Thụy Vân Thành phố Việt Trì
Thành phố Việt Trì
2015 m²
tt. Phong Châu Phù Ninh
Huyện Phù Ninh
10500 m²
Bạch Hạc
Thành phố Việt Trì
5000 m²
Thị xã Phú Thọ Phú Thọ
Thị xã Phú Thọ
3510 m²
Thụy Vân Thành phố Việt Trì
Thành phố Việt Trì
3480 m²
Bạch Hạc Thành phố Việt Trì
Thành phố Việt Trì
30000 m²
Thụy Vân Thành phố Việt Trì
Thành phố Việt Trì
5980 m²
Thụy Vân Thành phố Việt Trì
Thành phố Việt Trì
2000 m²
Xuân nương
Thành phố Việt Trì
3 320 m²
Khu 1 - Phường Vân Cơ - Việt Trì - Phú Thọ
Thành phố Việt Trì
70 m²
Dự án
Giá (VND)
Diện tích
Hướng
Đường trước nhà