Nhà đất tại Phú Thọ

39 kết quả bất động sản
Thụy Vân Thành phố Việt Trì
Thành phố Việt Trì
3480 m²
Bạch Hạc Thành phố Việt Trì
Thành phố Việt Trì
30000 m²
Thanh Thủy Phú Thọ
Huyện Thanh Thuỷ
180 m²
Thanh Thủy Phú Thọ
Huyện Thanh Thuỷ
180 m²
Thanh Thủy Phú Thọ
Huyện Thanh Thuỷ
180 m²
Thanh Thủy Phú Thọ
Huyện Thanh Thuỷ
180 m²
Thanh Thủy Phú Thọ
Huyện Thanh Thuỷ
180 m²
Thanh Thủy Phú Thọ
Huyện Thanh Thuỷ
180 m²
Huyện Thanh Thuỷ
2 185 m²
Huyện Thanh Thuỷ
180 m²
Dự án
Giá (VND)
Diện tích
Đường trước nhà