Nhà đất tại Phú Thọ

103 kết quả bất động sản
Thanh Ba Phú Thọ
Huyện Thanh Ba
7999 m²
Huyện Thanh Ba
8000 m²
làng Vân, khu 4 xã Thanh Minh, Thị xã Phú Thọ
Thị xã Phú Thọ
1500 m²
Tân Dân Thành phố Việt Trì
Thành phố Việt Trì
315 m²
Thanh Thủy Phú Thọ
Huyện Thanh Thuỷ
180 m²
Đường Tỉnh Lộ 317
Huyện Thanh Thuỷ
2 180 m²
Huyện Thanh Thuỷ
300 m²
Thanh Thủy Phú Thọ
Huyện Thanh Thuỷ
180 m²
Phan Chu Trinh
Thành phố Việt Trì
135 m²
Viet Tri Phu Tho Province
Thành phố Việt Trì
2005 m²
Dự án
Giá (VND)
Diện tích
Đường trước nhà