Nhà đất tại Phú Thọ

30 kết quả bất động sản
Bạch Hạc
Thành phố Việt Trì
5000 m²
tt. Phong Châu Phù Ninh
Huyện Phù Ninh
10500 m²
Thụy Vân Thành phố Việt Trì
Thành phố Việt Trì
5980 m²
Phú Thọ Phu Tho Province
Thị xã Phú Thọ
1300 m²
Thụy Vân Thành phố Việt Trì
Thành phố Việt Trì
3480 m²
Thụy Vân Thành phố Việt Trì
Thành phố Việt Trì
4810 m²
Huyện Thanh Thuỷ
4 330 m²
Huyện Thanh Thuỷ
2 270 m²
Huyện Thanh Thuỷ
4 160 m²
Huyện Thanh Thuỷ
4 160 m²
Dự án
Giá (VND)
Diện tích
Đường trước nhà