Nhà đất tại Phú Thọ

5 kết quả bất động sản
Thụy Vân Thành phố Việt Trì
Thành phố Việt Trì
2000 m²
Bạch Hạc
Thành phố Việt Trì
5000 m²
Thụy Vân Thành phố Việt Trì
Thành phố Việt Trì
5980 m²
tt. Phong Châu Phù Ninh
Huyện Phù Ninh
10500 m²
Thụy Vân Thành phố Việt Trì
Thành phố Việt Trì
2015 m²
Giá (VND)
Diện tích
Đường trước nhà