Nhà đất tại Huyện Thanh Thuỷ, Phú Thọ

46 kết quả bất động sản
Thanh Thủy Phú Thọ
Huyện Thanh Thuỷ
180 m²
Đường Tỉnh Lộ 317
Huyện Thanh Thuỷ
2 180 m²
Huyện Thanh Thuỷ
300 m²
Thanh Thủy Phú Thọ
Huyện Thanh Thuỷ
180 m²
Thanh Thủy Trung Thịnh
Huyện Thanh Thuỷ
4 330 m²
Huyện Thanh Thuỷ
2 185 m²
Huyện Thanh Thuỷ
4 185 m²
Huyện Thanh Thuỷ
2 185 m²
Huyện Thanh Thuỷ
4 350 m²
Huyện Thanh Thuỷ
2 230 m²
Dự án
Giá (VND)
Diện tích
Đường trước nhà