Nhà đất tại Huyện Thanh Thuỷ, Phú Thọ

11 kết quả bất động sản
Đường Tỉnh Lộ 317
Huyện Thanh Thuỷ
2 180 m²
Huyện Thanh Thuỷ
2 185 m²
Huyện Thanh Thuỷ
4 160 m²
Huyện Thanh Thuỷ
4 160 m²
Huyện Thanh Thuỷ
4 185 m²
Huyện Thanh Thuỷ
2 185 m²
Huyện Thanh Thuỷ
4 185 m²
Huyện Thanh Thuỷ
4 350 m²
Huyện Thanh Thuỷ
2 230 m²
Huyện Thanh Thuỷ
2 185 m²
Dự án
Giá (VND)
Diện tích
Hướng
Đường trước nhà