Nhà đất tại Huyện Thanh Thuỷ, Phú Thọ

50 kết quả bất động sản
Việt Trì Phú Thọ
Huyện Thanh Thuỷ
270 m²
Việt Trì Phú Thọ
Huyện Thanh Thuỷ
270 m²
Trung Thịnh Thanh Thủy
Huyện Thanh Thuỷ
2 270 m²
Trung Thịnh Thanh Thủy
Huyện Thanh Thuỷ
2 270 m²
Thanh Thủy Phú Thọ
Huyện Thanh Thuỷ
180 m²
Đường Tỉnh Lộ 317
Huyện Thanh Thuỷ
2 180 m²
Huyện Thanh Thuỷ
300 m²
Thanh Thủy Phú Thọ
Huyện Thanh Thuỷ
180 m²
Thanh Thủy Trung Thịnh
Huyện Thanh Thuỷ
4 330 m²
Huyện Thanh Thuỷ
2 185 m²
Dự án
Giá (VND)
Diện tích
Đường trước nhà