Nhà đất tại Huyện Thanh Ba, Phú Thọ

3 kết quả bất động sản
Thanh Ba Phú Thọ
Huyện Thanh Ba
7999 m²
Huyện Thanh Ba
8000 m²
Khu 8, gần đường cao tốc Hà Nội-Lào Cai
Huyện Thanh Ba
1800 m²
Giá (VND)
Diện tích
Đường trước nhà