Nhà đất tại Huyện Phù Ninh, Phú Thọ

3 kết quả bất động sản
Tại băng 2 - đường QL 2 - Khu 8 xã Phù Ninh
Huyện Phù Ninh
800 m²
tt. Phong Châu Phù Ninh
Huyện Phù Ninh
10500 m²
QL2
Huyện Phù Ninh
3 550 m²
Giá (VND)
Diện tích
Đường trước nhà