Nhà đất tại Huyện Phù Ninh, Phú Thọ

2 kết quả bất động sản
tt. Phong Châu Phù Ninh
Huyện Phù Ninh
10500 m²
QL2
Huyện Phù Ninh
3 550 m²
Giá (VND)
Diện tích
Đường trước nhà