Nhà đất tại Ninh Thuận

133 kết quả bất động sản
11 Hà Huy Tập
Phan Rang-Tháp Chàm
3 185 m²
88 Ngô Gia Tự
Phan Rang-Tháp Chàm
2 130 m²
Hạnh trí, Quảng Sơn, Ninh Sơn, Ninh Thuận
Huyện Ninh Sơn
220 m²
16/4
Phan Rang-Tháp Chàm
2 49 m²
Khu phố 5, phường Mỹ Bình
Phan Rang-Tháp Chàm
2 110 m²
Đường 16/4
Phan Rang-Tháp Chàm
2 41 m²
Phan Rang-Tháp Chàm Ninh Thuận
Phan Rang-Tháp Chàm
2 41 m²
Mười Sáu Tháng Tư Thành phố Phan Rang - Tháp Chàm
Phan Rang-Tháp Chàm
2 49 m²
Phan Rang-Tháp Chàm
70 m²
Huyện Ninh Phước
20000 m²
Dự án
Giá (VND)
Diện tích
Đường trước nhà