Nhà đất tại Ninh Thuận

33 kết quả bất động sản
09 lê đại hành
Phan Rang-Tháp Chàm
6 400 m²
số 369 Đường 21/8, P.Phước Mỹ, Tp.Phan Rang - Tháp Chàm, Ninh Thuận
Phan Rang-Tháp Chàm
100 m²
Lê Duẩn Tân Hội
Phan Rang-Tháp Chàm
544 m²
Ninh Thuận
Huyện Ninh Sơn
100 m²
Ninh Thuận
Phan Rang-Tháp Chàm
400 m²
Ninh Thuận
Phan Rang-Tháp Chàm
100 m²
Huyện Ninh Phước
13 1142 m²
Hải Thượng Lãn Ông Thành phố Phan Rang - Tháp Chàm
Phan Rang-Tháp Chàm
100 m²
26N2 Võ Giới Sơn, Phường Mỹ Hải, Tp. Phan Rang – Tháp Chàm, tỉnh Ninh Thuận
Phan Rang-Tháp Chàm
2 41 m²
Phan Rang–Tháp Chàm Ninh Thuan Province
Huyện Ninh Hải
24300 m²
Dự án
Giá (VND)
Diện tích
Hướng
Đường trước nhà