Nhà đất tại Ninh Thuận

35 kết quả bất động sản
09 lê đại hành
Phan Rang-Tháp Chàm
6 400 m²
Long Bình, An hải, ninh phước, ninh thuận
Huyện Ninh Phước
110 m²
26N2, Võ Giới Sơn, phường Mỹ Hải, Phan Rang-Tháp Chàm, Ninh Thuận
Phan Rang-Tháp Chàm
2 56 m²
26N2 Võ Giới Sơn, phường Mỹ Hải, Phan Rang, Ninh Thuận
Phan Rang-Tháp Chàm
2 67,50 m²
26N2 Võ Giới Sơn, Phường Mỹ Hải, Phan Rang, Ninh Thuận
Phan Rang-Tháp Chàm
1 41 m²
Huyện Ninh Phước
240 m²
Huyện Ninh Phước
3 240 m²
Phan Rang-Tháp Chàm
2 56 m²
Huyện Ninh Phước
13 1142 m²
Hải Thượng Lãn Ông Thành phố Phan Rang - Tháp Chàm
Phan Rang-Tháp Chàm
100 m²
Dự án
Giá (VND)
Diện tích
Hướng
Đường trước nhà