Nhà đất tại Ninh Thuận

122 kết quả bất động sản
Phan Rang-Tháp Chàm
14047 m²
Ngô Gia Tự Thành phố Phan Rang - Tháp Chàm
Phan Rang-Tháp Chàm
50 m²
Phan Rang-Tháp Chàm
50 m²
Mười Sáu Tháng Tư Thành phố Phan Rang - Tháp Chàm
Phan Rang-Tháp Chàm
2 56 m²
16/4
Phan Rang-Tháp Chàm
2 41 m²
16/4
Phan Rang-Tháp Chàm
2 49 m²
Phan Rang-Tháp Chàm
50 m²
650 Triệu VNĐ
56/1/3 Nguyễn Thị Minh Khai, phường Mỹ Bình, Phan Rang Tháp Chàm
Phan Rang-Tháp Chàm
2 100 m²
Huyện Ninh Phước
3 240 m²
Huyện Ninh Phước
240 m²
Dự án
Giá (VND)
Diện tích
Đường trước nhà