Nhà đất tại Huyện Ninh Sơn, Ninh Thuận

4 kết quả bất động sản
QL27B, số 114 đường Anh Dũng, Khu phố 5
Huyện Ninh Sơn
3 222 m²
Đắc Nhơn , xã Nhơn Sơn , huyện Ninh Sơn , tỉnh Ninh Thuận
Huyện Ninh Sơn
600 m²
Ninh Thuận
Huyện Ninh Sơn
100 m²
Unnamed Road
Huyện Ninh Sơn
1 60000 m²
Giá (VND)
Diện tích
Đường trước nhà