Nhà đất tại Huyện Ninh Phước, Ninh Thuận

15 kết quả bất động sản
Huyện Ninh Phước
13 1142 m²
Đường Quốc lộ 1A Phủ Hà
Huyện Ninh Phước
2 150 m²
Huyện Ninh Phước
6000 m²
Huyện Ninh Phước
240 m²
Huyện Ninh Phước
2 200 m²
Huyện Ninh Phước
3 240 m²
Long Bình, An hải, ninh phước, ninh thuận
Huyện Ninh Phước
110 m²
Thôn An Thạnh
Huyện Ninh Phước
3 160 m²
Huyện Ninh Phước
16500 m²
QL1A
Huyện Ninh Phước
2 100 m²
Giá (VND)
Diện tích
Đường trước nhà