Nhà đất tại Huyện Ninh Phước, Ninh Thuận

13 kết quả bất động sản
Huyện Ninh Phước
12800 m²
Huyện Ninh Phước
2 200 m²
Huyện Ninh Phước
3 240 m²
Huyện Ninh Phước
240 m²
Huyện Ninh Phước
6000 m²
Huyện Ninh Phước
2 200 m²
Thôn An Thạnh
Huyện Ninh Phước
3 160 m²
QL1A
Huyện Ninh Phước
2 100 m²
Huyện Ninh Phước
200 m²
Thôn Vĩnh Trường, xã Phước Dinh, huyện Thuận Nam, tỉnh Ninh Thuận
Huyện Ninh Phước
3 400 m²
Giá (VND)
Diện tích
Đường trước nhà