Nhà đất tại Thị xã Tam Điệp, Ninh Bình

11 kết quả bất động sản
Thành phố Tam Điệp Ninh Bình
Thị xã Tam Điệp
1505 m²
Thành phố Tam Điệp Ninh Bình
Thị xã Tam Điệp
1810 m²
Thành phố Tam Điệp Ninh Bình
Thị xã Tam Điệp
50000 m²
Quốc Lộ 1A phường Bắc Sơn Thị Xã Tam Điệp Ninh Bình
Thị xã Tam Điệp
11000 m²
Ninh Bình Tam Điệp
Thị xã Tam Điệp
1500 m²
Thị xã Tam Điệp
300 m²
thôn 12
Thị xã Tam Điệp
5000 m²
Ninh Bình Tam Điệp
Thị xã Tam Điệp
186 m²
Khu đô thi Đường Đồng Giao
Thị xã Tam Điệp
140 m²
Số 914 Tổ 4 Phường Tây Sơn Thành Phố Tam Điệp Tỉnh Ninh Bình
Thị xã Tam Điệp
5 2500 m²
Giá (VND)
Diện tích
Đường trước nhà