Nhà đất tại Thị xã Tam Điệp, Ninh Bình

14 kết quả bất động sản
Tam Điệp Ninh Bình Province
Thị xã Tam Điệp
10000 m²
Tam Điệp Ninh Bình Province
Thị xã Tam Điệp
50000 m²
Ninh Bình Ninh Bình Province
Thị xã Tam Điệp
11050 m²
khu công nghiệp near Tam Điệp, Ninh Bình Province, Vietnam
Thị xã Tam Điệp
11020 m²
Tam Điệp Ninh Bình Province
Thị xã Tam Điệp
5005 m²
Thành phố Tam Điệp Ninh Bình
Thị xã Tam Điệp
1505 m²
Thành phố Tam Điệp Ninh Bình
Thị xã Tam Điệp
1810 m²
239 Triệu VNĐ
Tiếp giáp số 77/2, Phan Huy Ích, phường Bắc Sơn, TP Tam Điệp, tỉnh Ninh Bình
Thị xã Tam Điệp
90 m²
Ninh Bình Tam Điệp
Thị xã Tam Điệp
1500 m²
Thị xã Tam Điệp
300 m²
Giá (VND)
Diện tích
Đường trước nhà