Nhà đất tại Thị xã Tam Điệp, Ninh Bình

17 kết quả bất động sản
Tam Điệp Ninh Bình Province
Thị xã Tam Điệp
10000 m²
Quốc Lộ 1A phường Bắc Sơn Thị Xã Tam Điệp Ninh Bình
Thị xã Tam Điệp
11000 m²
Tam Điệp Ninh Bình Province
Thị xã Tam Điệp
3005 m²
Tam Điệp Ninh Bình Province
Thị xã Tam Điệp
1010 m²
Tam Điệp Ninh Bình Province
Thị xã Tam Điệp
3020 m²
Thành phố Tam Điệp Ninh Bình
Thị xã Tam Điệp
50000 m²
Tam Điệp Ninh Bình Province
Thị xã Tam Điệp
5005 m²
Thành phố Tam Điệp Ninh Bình
Thị xã Tam Điệp
1505 m²
Thành phố Tam Điệp Ninh Bình
Thị xã Tam Điệp
1810 m²
239 Triệu VNĐ
Tiếp giáp số 77/2, Phan Huy Ích, phường Bắc Sơn, TP Tam Điệp, tỉnh Ninh Bình
Thị xã Tam Điệp
90 m²
Giá (VND)
Diện tích
Đường trước nhà