Nhà đất tại Thị xã Tam Điệp, Ninh Bình

2 kết quả bất động sản
Ninh Bình Tam Điệp
Thị xã Tam Điệp
1500 m²
Thị xã Tam Điệp
400 m²
Giá (VND)
Diện tích
Đường trước nhà