Nhà đất tại Ninh Bình

5 kết quả bất động sản
Trần Phú Thành phố Ninh Bình
Ninh Bình
3 107 m²
Ninh Bình Tam Điệp
Thị xã Tam Điệp
1500 m²
Yên Mô Ninh Bình
Huyện Yên Mô
21000 m²
Yên Mô Ninh Bình
Huyện Yên Mô
21000 m²
Ninh Bình
10000 m²
Giá (VND)
Diện tích
Đường trước nhà