Nhà đất tại Ninh Bình

6 kết quả bất động sản
Ninh Bình
4 100 m²
Yên Mô Ninh Bình
Huyện Yên Mô
21000 m²
Trần Phú Thành phố Ninh Bình
Ninh Bình
3 107 m²
Thị xã Tam Điệp
400 m²
Yên Mô Ninh Bình
Huyện Yên Mô
21000 m²
Ninh Bình Tam Điệp
Thị xã Tam Điệp
1500 m²
Giá (VND)
Diện tích
Hướng
Đường trước nhà