Nhà đất tại Ninh Bình

43 kết quả bất động sản
Tam Điệp Ninh Bình Province
Thị xã Tam Điệp
15045 m²
Yên Mô District Ninh Bình Province
Huyện Yên Mô
15020 m²
Yên Mô District Ninh Bình Province
Huyện Yên Mô
9000 m²
Tam Điệp Ninh Bình Province
Thị xã Tam Điệp
3020 m²
Đường Tôn Đức Thành, Phường Ninh Khánh, Thành Phố Ninh Bình
Ninh Bình
382 m²
Khu đầm sen - sau UBND huyện
Huyện Hoa Lư
132 m²
Tam Điệp Ninh Bình Province
Thị xã Tam Điệp
5005 m²
Thành phố Tam Điệp Ninh Bình
Thị xã Tam Điệp
1505 m²
tt. Me Gia Viễn
Huyện Gia Viễn
2005 m²
Thành phố Tam Điệp Ninh Bình
Thị xã Tam Điệp
1810 m²
Dự án
Giá (VND)
Diện tích
Đường trước nhà