Nhà đất tại Thành phố Vinh, Nghệ An

30 kết quả bất động sản
Trần Phú tp. Vinh
Thành phố Vinh
53 m²
Thành phố Vinh
50 m²
Thành phố Vinh
45 m²
Thành phố Vinh
2 45 m²
Trần Phú tp. Vinh
Thành phố Vinh
54 m²
Trần Phú tp. Vinh
Thành phố Vinh
74 m²
Thành phố Vinh
1 45 m²
Trần Phú tp. Vinh
Thành phố Vinh
3 53 m²
số 2, Đường Trần Phú, TP. Vinh
Thành phố Vinh
50 m²
số 2, Đường Trần Phú, TP. Vinh
Thành phố Vinh
50 m²
Dự án
Giá (VND)
Diện tích
Hướng
Đường trước nhà