Nhà đất tại Nghệ An

33 kết quả bất động sản
Khối 1 thị trấn Kim Sơn, Quế Phong, Nghệ An
Huyện Quế Phong
3 160 m²
đường Trần Phú, thành phố Vinh, Nghệ An
Thành phố Vinh
80 m²
Trần Phú tp. Vinh
Thành phố Vinh
80 m²
số 2, Lê Lợi, vinh, nghệ an
Thành phố Vinh
2 84 m²
Số 2 Trần Phú, TP Vinh, Nghệ An
Thành phố Vinh
50 m²
số 2 Trần Phú, Vinh, Nghệ An
Thành phố Vinh
50 m²
Trần Phú tp. Vinh
Thành phố Vinh
80 m²
Lý Thường Kiệt Lê Lợi
Thành phố Vinh
63 m²
Lê Lợi tp. Vinh
Thành phố Vinh
72,50 m²
Trần Phú tp. Vinh
Thành phố Vinh
3 91 m²
Giá (VND)
Diện tích
Hướng
Đường trước nhà