Nhà đất tại Thành phố Nam Định, Nam Định

172 kết quả bất động sản
VP NHÀ ĐẤT THIÊN TRƯỜNG-226 MINH KHAI,TP NAM ĐỊNH
Thành phố Nam Định
65 m²
VP NHÀ ĐẤT THIÊN TRƯỜNG-226 MINH KHAI,TP NAM ĐỊNH
Thành phố Nam Định
62 m²
Số 91, Đường Điện Biên, Phường Cửa Bắc, Thành Phố Nam Định
Thành phố Nam Định
2 80 m²
Số 92, Đường Điện Biên, Thành Phố Nam Định
Thành phố Nam Định
2 64 m²
Thành phố Nam Định Nam Định
Thành phố Nam Định
3 58 m²
Thành phố Nam Định Nam Định
Thành phố Nam Định
3 74 m²
Thành phố Nam Định Nam Định
Thành phố Nam Định
2 61 m²
VP NHÀ ĐẤT THIÊN TRƯỜNG-226 MINH KHAI,TP NAM ĐỊNH
Thành phố Nam Định
48 m²
ngõ Trần Thái Tông
Thành phố Nam Định
3 42 m²
nhà trong ngõ
Thành phố Nam Định
2 62 m²