Nhà đất tại Thành phố Nam Định, Nam Định

111 kết quả bất động sản
Vũ Đình Liệu Lộc Vượng
Thành phố Nam Định
72 m²
Thành phố Nam Định
57 m²
Bán nhà nhỏ 36m2 khu chợ Văn Miếu
Thành phố Nam Định
36 m²
Trần Huy Liệu Thành phố Nam Định
Thành phố Nam Định
3 100 m²
Trần Đăng Ninh TP. Nam Định
Thành phố Nam Định
56 m²
Mỹ Trọng Mỹ Xá
Thành phố Nam Định
36 m²
Trường Chinh Thành phố Nam Định
Thành phố Nam Định
2 42 m²
Thành phố Nam Định Nam Định
Thành phố Nam Định
4 64 m²
số 18 ngõ 190 lương thế vinh
Thành phố Nam Định
61 m²
Đinh Công Tráng Lộc Vượng
Thành phố Nam Định
3 64 m²