Nhà đất tại Thành phố Nam Định, Nam Định

180 kết quả bất động sản
khu Bái
Thành phố Nam Định
3 48 m²
Vỵ Xuyên Nam Đinh
Thành phố Nam Định
3 60 m²
nhà trong ngõ
Thành phố Nam Định
2 37 m²
Thành phố Nam Định
2 40 m²
Thành phố Nam Định
2 61 m²
Thành phố Nam Định Nam Định
Thành phố Nam Định
3 60 m²
nhà trong ngõ
Thành phố Nam Định
2 45 m²
nhà trong ngõ
Thành phố Nam Định
2 46 m²
nhà trong ngõ
Thành phố Nam Định
3 40 m²
Thành phố Nam Định
64 m²