Nhà đất tại Huyện Hải Hậu, Nam Định

1 kết quả bất động sản
Giá bảo mật
Hải Thanh Hải Hậu
Huyện Hải Hậu
1500 m²
Giá (VND)
Diện tích
Đường trước nhà