Nhà đất tại Huyện Giao Thủy, Nam Định

2 kết quả bất động sản
Đường Không Tên Cồn Tầu
Huyện Giao Thủy
14 386 m²
0 Giải Phóng
Huyện Giao Thủy
3 52 m²
Giá (VND)
Diện tích
Hướng
Đường trước nhà