Nhà đất tại Thành phố Lào Cai, Lao Cai

20 kết quả bất động sản
229 Lê Đại Hành, Kim Tân, TX.Lào Cai, Lào Cai, Việt Nam
Thành phố Lào Cai
98 m²
Sơn Mãn 1 xã Vạn Hòa thành phố Lào Cai
Thành phố Lào Cai
120 m²
400 Triệu VNĐ
Thôn 1 xã Đồng Tuyển, Thành phố Lào Cai, tỉnh Lào Cai
Thành phố Lào Cai
100 m²
Thành phố Lào Cai
2 1400 m²
Bình Minh Thành phố Lào Cai
Thành phố Lào Cai
100 m²
Giá bảo mật
Thành phố Lào Cai
90 m²
Giá bảo mật
Thành phố Lào Cai
107 m²
Tuyến đường N5
Thành phố Lào Cai
100 m²
Nam Cường Thành phố Lào Cai
Thành phố Lào Cai
2 60 m²
02 Mường Than, Lào Cai
Thành phố Lào Cai
130 m²
Dự án
Giá (VND)
Diện tích
Đường trước nhà