Nhà đất tại Thành phố Lào Cai, Lao Cai

18 kết quả bất động sản
Điện Biên Phủ tt. Sa Pa
Thành phố Lào Cai
588 m²
Sơn Mãn 1 xã Vạn Hòa thành phố Lào Cai
Thành phố Lào Cai
120 m²
400 Triệu VNĐ
Thôn 1 xã Đồng Tuyển, Thành phố Lào Cai, tỉnh Lào Cai
Thành phố Lào Cai
100 m²
Thành phố Lào Cai
100 m²
Thành phố Lào Cai
2 1400 m²
Bình Minh Thành phố Lào Cai
Thành phố Lào Cai
100 m²
Giá bảo mật
Thành phố Lào Cai
90 m²
Giá bảo mật
Thành phố Lào Cai
107 m²
Nam Cường Thành phố Lào Cai
Thành phố Lào Cai
2 60 m²
02 Mường Than, Lào Cai
Thành phố Lào Cai
130 m²
Dự án
Giá (VND)
Diện tích
Đường trước nhà