Nhà đất tại Thành phố Lào Cai, Lao Cai

23 kết quả bất động sản
Đường F2
Thành phố Lào Cai
4 100 m²
414 Hoàng Liên, Kim Tân, TP. Lào Cai
Thành phố Lào Cai
2 61 m²
Khu đô thị Kosy Lào Cai Trần Hưng Đạo
Thành phố Lào Cai
97 m²
Điện Biên Phủ tt. Sa Pa
Thành phố Lào Cai
588 m²
Sơn Mãn 1 xã Vạn Hòa thành phố Lào Cai
Thành phố Lào Cai
120 m²
400 Triệu VNĐ
Thôn 1 xã Đồng Tuyển, Thành phố Lào Cai, tỉnh Lào Cai
Thành phố Lào Cai
100 m²
Thành phố Lào Cai
2 1400 m²
Bình Minh Thành phố Lào Cai
Thành phố Lào Cai
100 m²
Giá bảo mật
Thành phố Lào Cai
90 m²
Giá bảo mật
Thành phố Lào Cai
107 m²
Dự án
Giá (VND)
Diện tích
Đường trước nhà