Nhà đất tại Huyện Sa Pa, Lao Cai

3 kết quả bất động sản
Đường 4D tp. Lào Cai
Huyện Sa Pa
10000 m²
Thạch Sơn tt. Sa Pa
Huyện Sa Pa
160 m²
Đông Lợi tt. Sa Pa
Huyện Sa Pa
115 m²
Dự án
Giá (VND)
Diện tích
Đường trước nhà