Nhà đất tại Huyện Sa Pa, Lao Cai

6 kết quả bất động sản
Điện Biên Phủ tt. Sa Pa
Huyện Sa Pa
252 m²
Đường 4D tp. Lào Cai
Huyện Sa Pa
10000 m²
Thạch Sơn tt. Sa Pa
Huyện Sa Pa
160 m²
Điện Biên Phủ tt. Sa Pa
Huyện Sa Pa
280 m²
Đông Lợi tt. Sa Pa
Huyện Sa Pa
115 m²
Đường 4D tp. Lào Cai
Huyện Sa Pa
280 m²
Giá (VND)
Diện tích
Đường trước nhà