Nhà đất tại Lạng Sơn

6 kết quả bất động sản
45 Bà Triệu - Hoàng Văn Thụ - Thành Phố Lạng Sơn - tỉnh Lạng Sơn
Thành phố Lạng Sơn
69 m²
Lê Lợi
Thành phố Lạng Sơn
80 m²
45 Bà Triệu - Phường Hoàng Văn Thụ - TP Lạng Sơn - Lạng Sơn
Thành phố Lạng Sơn
80 m²
Lê Lợi
Thành phố Lạng Sơn
80 m²
45 Bà Triệu - Hoàng Văn Thụ - Thành Phố Lạng Sơn - tỉnh Lạng Sơn
Thành phố Lạng Sơn
71 m²
45 Bà Triệu - Hoàng Văn Thụ - Thành Phố Lạng Sơn - tỉnh Lạng Sơn
Thành phố Lạng Sơn
71 m²
Dự án
Giá (VND)
Diện tích
Đường trước nhà