Nhà đất tại Kon Tum

22 kết quả bất động sản
Lê Văn Tám Trường Chinh
Kon Tum
313,70 m²
Kon Tum
10000 m²
Lê Hồng Phong Thành phố Kon Tum
Kon Tum
3 54 m²
Kon Tum
156 m²
Kon Tum
2 100 m²
Kon Tum
156 m²
Kon Tum
156 m²
Kon Tum
156 m²
Kon Tum
156 m²
Kon Tum
75 m²
Giá (VND)
Diện tích
Đường trước nhà