Nhà đất tại Kon Tum, Kon Tum

45 kết quả bất động sản
Khu đô thị Nam Dakla
Kon Tum
247 m²
Kon Tum
178 m²
Kon Tum
127 m²
Đường 14 Ngô Mây
Kon Tum
754 m²
277 Trần Khánh Dư Thành phố Kon Tum
Kon Tum
4 196 m²
67/12 hẻm 67 đường Trần Văn hai, phường Trường Chinh, tp KonTum
Kon Tum
132 m²
Huỳnh Đăng Thơ Quang Trung
Kon Tum
2 110 m²
Lê Văn Tám Trường Chinh
Kon Tum
313,70 m²
Kon Tum
10000 m²
Đinh Công Tráng Duy Tân
Kon Tum
239 m²