Nhà đất tại Thị xã Hà Tiên, Kiên Giang

7 kết quả bất động sản
Cửa Dương Thành phố Phú Quốc
Thị xã Hà Tiên
120 m²
Thị xã Hà Tiên
125 m²
Thị xã Hà Tiên
114 m²
Thị xã Hà Tiên
150 m²
Thị xã Hà Tiên
122 m²
Thị xã Hà Tiên
120 m²
Thị xã Hà Tiên
139 m²
Giá (VND)
Diện tích
Hướng
Đường trước nhà