Nhà đất tại Thị xã Hà Tiên, Kiên Giang

26 kết quả bất động sản
đường số 6
Thị xã Hà Tiên
125 m²
Thị xã Hà Tiên
300 m²
Thị xã Hà Tiên
114 m²
Khu đô thị mới hà tiên
Thị xã Hà Tiên
125 m²
Thị xã Hà Tiên tỉnh Kiên Giang
Thị xã Hà Tiên
250 m²
Thị xã Hà Tiên
50 450 m²
Thị xã Hà Tiên
125 m²
khu đô thị mới hà tiên
Thị xã Hà Tiên
125 m²
Thị xã Hà Tiên
146 m²
Thị xã Hà Tiên
360 m²
Dự án
Giá (VND)
Diện tích
Đường trước nhà