Nhà đất tại Thị xã Hà Tiên, Kiên Giang

2 kết quả bất động sản
Thị xã Hà Tiên
50 450 m²
Thị xã Hà Tiên
146 m²
Dự án
Giá (VND)
Diện tích
Đường trước nhà