Nhà đất tại Thành phố Rạch Giá, Kiên Giang

107 kết quả bất động sản
Nguyễn Hùng Sơn Vĩnh Thanh Vân
Thành phố Rạch Giá
327,49 m²
267 Cách Mạng Tháng Tám
Thành phố Rạch Giá
2 101 m²
112 Nguyễn Cư Trinh
Thành phố Rạch Giá
300 m²
112 Nguyễn Cư Trinh
Thành phố Rạch Giá
2 300 m²
Thành phố Rạch Giá
107 m²
1,55 Tỷ VNĐ
Lô A-27, đường Cống Quỳnh, phương Vĩnh Bảo
Thành phố Rạch Giá
1 98 m²
Phùng khắc khoan
Thành phố Rạch Giá
2 200 m²
Thành phố Rạch Giá
120 m²
Thành phố Rạch Giá
120 m²
119 Lý Thường Kiệt
Thành phố Rạch Giá
120 m²