Nhà đất tại Huyện Phú Quốc, Kiên Giang

345 kết quả bất động sản
Trần Hưng Đạo Thành phố Phú Quốc
Huyện Phú Quốc
156 m²
182 Trần Phú
Huyện Phú Quốc
104 m²
Huyện Phú Quốc
160 m²
400m2 đất biệt thự khu đô thị mới Bắc dương đông ( 67,5 ha)
Huyện Phú Quốc
400 m²
Huyện Phú Quốc
45 m²
Huyện Phú Quốc
36 m²
Huyện Phú Quốc
4 350 m²
Huyện Phú Quốc
5 152 m²
Huyện Phú Quốc
14 115,50 m²
Trần Hưng Đạo Thành phố Phú Quốc
Huyện Phú Quốc
3 567 m²
Dự án
Giá (VND)
Diện tích
Đường trước nhà