Nhà đất tại Huyện Phú Quốc, Kiên Giang

852 kết quả bất động sản
Trần hưng đạo , ấp cửa lấp , xã dương tơ , phú quốc
Huyện Phú Quốc
110 m²
Huyện Phú Quốc
14 140 m²
Trần Hưng Đạo Thành phố Phú Quốc
Huyện Phú Quốc
320 m²
Cách Mạng Tháng Tám tt. Dương Đông
Huyện Phú Quốc
131 m²
ấp 3 Cửa Cạn
Huyện Phú Quốc
1 107 m²
Huyện Phú Quốc
45 m²
ấp 3 Cửa Cạn
Huyện Phú Quốc
231 m²
Đường Bào Dương Tơ
Huyện Phú Quốc
10000 m²
Huyện Phú Quốc
1 37 m²
Huyện Phú Quốc
100 m²
Dự án
Giá (VND)
Diện tích
Đường trước nhà