Nhà đất Nha Trang - Khánh Hoà

1.400 kết quả bất động sản
Phan Chu Trinh Vạn Thạnh
Thành phố Nha Trang
47 m²
63/7B Quang Trung phường Lộc Thọ, Thành phố Nha Trang, Khánh Hòa, Việt Nam
Thành phố Nha Trang
6 58 m²
Thành phố Nha Trang
345 m²
Thành phố Nha Trang
70 m²
đường Trần Văn Ơn
Thành phố Nha Trang
126 m²
Đường Trần Phú, Nha Trang, Khánh Hòa
Thành phố Nha Trang
135 650 m²
Lộc Thọ Thành phố Nha Trang
Thành phố Nha Trang
77 m²
Thành phố Nha Trang
126,30 m²
Thành phố Nha Trang
80 m²
Thành phố Nha Trang
2 52 m²
Dự án
Giá (VND)
Diện tích
Đường trước nhà