Nhà đất Nha Trang - Khánh Hoà

995 kết quả bất động sản
44 Trần Phú
Thành phố Nha Trang
2 44 m²
Thành phố Nha Trang
65 m²
Thành phố Nha Trang
105 m²
Thành phố Nha Trang
2 65 m²
Thành phố Nha Trang
1 32,90 m²
Thành phố Nha Trang
46 m²
44 Trần Phú
Thành phố Nha Trang
44,42 m²
89 Trần Phú
Thành phố Nha Trang
54 m²
Thành phố Nha Trang
548 m²
Nguyễn Thị Minh Khai Phước Hòa
Thành phố Nha Trang
100 m²
Dự án
Giá (VND)
Diện tích
Đường trước nhà