Nhà đất Nha Trang - Khánh Hoà

2.711 kết quả bất động sản
đường Phạn Văn Đồng
Thành phố Nha Trang
37 m²
18A Trần Bình Trọng
Thành phố Nha Trang
3 59 m²
Việt Nam Thành phố Nha Trang
Thành phố Nha Trang
281 m²
Nha Trang, Lộc Thọ, Thành phố Nha Trang, Khánh Hòa, Việt Nam
Thành phố Nha Trang
5 200 m²
135/14 Nguyễn Thái Học Thành phố Nha Trang
Thành phố Nha Trang
2 51 m²
135 Nguyễn Thái Học
Thành phố Nha Trang
60 m²
188 Nguyễn Thị Minh Khai
Thành phố Nha Trang
6 100 m²
Thành phố Nha Trang
52 m²
Thành phố Nha Trang
105 m²
Thành phố Nha Trang
78 m²
Dự án
Giá (VND)
Diện tích
Đường trước nhà