Nhà đất Nha Trang - Khánh Hoà

2.290 kết quả bất động sản
25 Phan Chu Trinh
Thành phố Nha Trang
57,40 m²
Thành phố Nha Trang
488 m²
52
Thành phố Nha Trang
2 102 m²
25 Nguyễn Đình Chiểu
Thành phố Nha Trang
2 71 m²
25 Nguyễn Đình Chiểu
Thành phố Nha Trang
2 55 m²
25 Nguyễn Đình Chiểu
Thành phố Nha Trang
2 55 m²
Thành phố Nha Trang
50 m²
Thành phố Nha Trang
2 60 m²
Vĩnh Thái Thành phố Nha Trang
Thành phố Nha Trang
605 m²
Thành phố Nha Trang
240 m²
Dự án
Giá (VND)
Diện tích
Đường trước nhà