Nhà đất Nha Trang - Khánh Hoà

2.487 kết quả bất động sản
29 Phan Chu Trinh
Thành phố Nha Trang
72 m²
44 Trần Phú
Thành phố Nha Trang
45 m²
Thành phố Nha Trang
2 70 m²
Thành phố Nha Trang
72 m²
44 Trần Phú
Thành phố Nha Trang
44 m²
44 Trần Phú
Thành phố Nha Trang
44 m²
Trần Phú Thành phố Nha Trang
Thành phố Nha Trang
43,50 m²
Hòn Tre Vĩnh Nguyên
Thành phố Nha Trang
34 m²
89 Trần Phú
Thành phố Nha Trang
62 m²
Thành phố Nha Trang
100 m²
Dự án
Giá (VND)
Diện tích
Đường trước nhà