Nhà đất Nha Trang - Khánh Hoà

438 kết quả bất động sản
Thành phố Nha Trang
67,20 m²
2711 CT5 KDT vinh điểm trung
Thành phố Nha Trang
1 60 m²
89 Trần Phú Nha Trang
Thành phố Nha Trang
45 m²
40 Hoàng Văn Thụ
Thành phố Nha Trang
60,50 m²
Lê Hồng Phong Thành phố Nha Trang
Thành phố Nha Trang
2 66 m²
Nguyễn Tất Thành Thành phố Nha Trang
Thành phố Nha Trang
287 m²
Lê Hồng Phong Thành phố Nha Trang
Thành phố Nha Trang
85,50 m²
Đường A2 VCN Phước Hải
Thành phố Nha Trang
120 m²
Phong Châu Phước Hải
Thành phố Nha Trang
100 m²
Trần Phú tp. Nha Trang
Thành phố Nha Trang
96 m²
Dự án
Giá (VND)
Diện tích
Đường trước nhà