Nhà đất - Bất động sản Khánh Hòa

2.898 kết quả bất động sản
Cam Ranh
126 m²
Huyện Cam Lâm
126 m²
Cam Ranh
108 m²
Cam Ranh
104 m²
1 Trần Hưng Đạo
Thành phố Nha Trang
50 m²
Cam Ranh
188 m²
Cam Ranh
6800 m²
Trần hưng đạo ,vạn hưng , vạn ninh , khánh hòa
Huyện Vạn Ninh
270 m²
Huyện Cam Lâm
420 m²
Cam Ranh
126 m²
Dự án
Giá (VND)
Diện tích
Đường trước nhà