Nhà đất - Bất động sản Khánh Hòa

3.370 kết quả bất động sản
44 Trần Phú
Thành phố Nha Trang
1 45 m²
Sinh Trung Vạn Thạnh
Thành phố Nha Trang
3 82 m²
Huyện Vạn Ninh
15000 m²
15b
Thành phố Nha Trang
88 m²
11 Võ Thị Sáu - Vĩnh Trường - Nha Trang - Khánh Hoà
Thành phố Nha Trang
68,20 m²
11 Võ Thị Sáu - Vĩnh Trường - Nha Trang - Khánh Hoà
Thành phố Nha Trang
55,11 m²
Khu trung tâm đô thị Thương mại - Dịch vụ - Tài chính - Du lịch Nha Trang
Thành phố Nha Trang
100 m²
83/9 Trần Phú
Thành phố Nha Trang
2 72 m²
89b Trần Phú
Thành phố Nha Trang
55 m²
Diên Thạnh Thành phố Nha Trang
Huyện Diên Khánh
100 m²
Dự án
Giá (VND)
Diện tích
Đường trước nhà