Nhà đất - Bất động sản Khánh Hòa

1.332 kết quả bất động sản
25 Phan Chu Trinh
Thành phố Nha Trang
1 46 m²
89 Trần Phú
Thành phố Nha Trang
1 57 m²
44 Trần Phú
Thành phố Nha Trang
1 45 m²
Thành phố Nha Trang
107,50 m²
44 Trần Phú
Thành phố Nha Trang
2 44 m²
Thành phố Nha Trang
65 m²
Thành phố Nha Trang
105 m²
Thành phố Nha Trang
1 32,90 m²
lô 14d nguyễn tất thành cam nghĩa cam ranh khánh hòa
Cam Ranh
1 35 m²
Nguyễn Tất Thành Cam Nghĩa
Cam Ranh
1 35 m²
Dự án
Giá (VND)
Diện tích
Đường trước nhà