Nhà đất tại Huyện Ninh Hòa, Khánh Hoà

32 kết quả bất động sản
QL1A thôn Ninh Ích, xã Ninh An, tx.Ninh Hòa
Huyện Ninh Hòa
259,60 m²
Ninh Thọ Thị xã Ninh Hòa
Huyện Ninh Hòa
98 m²
Phu Thọ 1 , Phương Ninh Diêm , Ninh Hoa
Huyện Ninh Hòa
1 100 m²
VÒNG XOAY NINH DIEM
Huyện Ninh Hòa
100 m²
Đường Hòn Khói, Phường Ninh Diêm, Thị xã Ninh Hòa, Khánh Hòa
Huyện Ninh Hòa
120 m²
73 đường16/7, ninh hiệp, ninh hòa, khánh hòa
Huyện Ninh Hòa
4 94 m²
số 73, đường 16/7, phường Ninh Hiệp, Thị xã Ninh Hòa, tỉnh Khánh Hòa.
Huyện Ninh Hòa
4 94 m²
Huyện Ninh Hòa
136 m²
Huyện Ninh Hòa
580 m²
Thôn ninh ích, xã ninh an, tx ninh hòa
Huyện Ninh Hòa
4900 m²