Nhà đất tại Huyện Ninh Hòa, Khánh Hoà

30 kết quả bất động sản
VÒNG XOAY NINH DIEM
Huyện Ninh Hòa
152 m²
Huyện Ninh Hòa
152 m²
Ninh Hiệp Thị xã Ninh Hòa
Huyện Ninh Hòa
323 m²
Huyện Ninh Hòa
136 m²
số 73, đường 16/7, phường Ninh Hiệp, Thị xã Ninh Hòa, tỉnh Khánh Hòa.
Huyện Ninh Hòa
3 96 m²
Huyện Ninh Hòa
580 m²
73 đường16/7, ninh hiệp, ninh hòa, khánh hòa
Huyện Ninh Hòa
4 94 m²
Thôn ninh ích, xã ninh an, tx ninh hòa
Huyện Ninh Hòa
4900 m²
Lê Quý Đôn Ninh Thủy
Huyện Ninh Hòa
3 270 m²
390 Triệu VNĐ
Huyện Ninh Hòa
600 m²