Nhà đất tại Huyện Ninh Hòa, Khánh Hoà

Số phòng ngủ
 
Giá (VND)
 
Diện tích
 
Đường trước nhà