Nhà đất tại Huyện Diên Khánh, Khánh Hoà

11 kết quả bất động sản
Diên Khánh Nha Trang Khánh Hòa
Huyện Diên Khánh
7750 m²
Huyện Diên Khánh
110,80 m²
Huyện Diên Khánh
85 m²
Huyện Diên Khánh
110 m²
Huyện Diên Khánh
258 m²
Huyện Diên Khánh
4500 m²
Huyện Diên Khánh
160 m²
khu dân cư diên toàn diên khánh
Huyện Diên Khánh
100 m²
Huyện Diên Khánh
168 m²
Huyện Diên Khánh
168 m²
Giá (VND)
Diện tích
Đường trước nhà