Nhà đất tại Huyện Diên Khánh, Khánh Hoà

11 kết quả bất động sản
tt. Diên Khánh Thành phố Nha Trang
Huyện Diên Khánh
120 m²
Diên Khánh, Khánh Hòa
Huyện Diên Khánh
220 m²
Diên Hòa, Diên Khánh, Khánh Hoà.
Huyện Diên Khánh
3000 m²
khu đô thị nam sông cái diên khánh khánh hòa
Huyện Diên Khánh
120 m²
Cao Bá Quát
Huyện Diên Khánh
6110 m²
tt. Diên Khánh Thành phố Nha Trang
Huyện Diên Khánh
120 m²
Huyện Diên Khánh
110,80 m²
Huyện Diên Khánh
120 m²
Huyện Diên Khánh
130 m²
Thôn Quang Thạnh, xã Diên Hòa
Huyện Diên Khánh
500 m²
Giá (VND)
Diện tích
Hướng
Đường trước nhà