Nhà đất tại Huyện Diên Khánh, Khánh Hoà

99 kết quả bất động sản
Thôn Phú Ân Nam 1, xã Diên An, huyện Diên Khánh, tỉnh Khánh Hòa
Huyện Diên Khánh
67,80 m²
Thị trấn diên khánh- đối diện nam sông cái
Huyện Diên Khánh
100 m²
Diên Xuân Diên Khánh
Huyện Diên Khánh
42000 m²
Đường Hương lộ 39 - Suối Tiên - Huyện Diên Khánh - Khánh Hòa
Huyện Diên Khánh
406 m²
Huyện Diên Khánh
700 m²
Thôn Phú Ân Nam 1, xã Diên An, huyện Diên Khánh, tỉnh Khánh Hòa
Huyện Diên Khánh
67,80 m²
Thôn Phú Ân Nam 1, xã Diên An, huyện Diên Khánh, tỉnh Khánh Hòa
Huyện Diên Khánh
67,80 m²
Huyện Diên Khánh
75 m²
Huyện Diên Khánh
76 m²
Huyện Diên Khánh
76 m²