Nhà đất tại Huyện Diên Khánh, Khánh Hoà

79 kết quả bất động sản
Đường Cầu Dĩ
Huyện Diên Khánh
172 m²
Đường Cầu Dĩ
Huyện Diên Khánh
172 m²
Huyện Diên Khánh
200 m²
Đường Cầu Dĩ
Huyện Diên Khánh
172,50 m²
Huyện Diên Khánh
342 m²
23/10
Huyện Diên Khánh
105 m²
Quốc lộ 1A, Suối Hiệp, Khanh Hoa Province, Vietnam
Huyện Diên Khánh
22000 m²
Huyện Diên Khánh
372,50 m²
khu dân cư diên toàn diên khánh
Huyện Diên Khánh
100 m²
Thôn 2 Tổ 6 xã Diên Phú, huyện Diên Khánh, Khánh Hòa
Huyện Diên Khánh
771 m²