Nhà đất tại Huyện Diên Khánh, Khánh Hoà

18 kết quả bất động sản
tt. Diên Khánh Thành phố Nha Trang
Huyện Diên Khánh
120 m²
tt. Diên Khánh Thành phố Nha Trang
Huyện Diên Khánh
120 m²
Quốc lộ 1A, Suối Hiệp, Khanh Hoa Province, Vietnam
Huyện Diên Khánh
22000 m²
Trung tâm thị trấn Diên Khánh - Khánh Hòa
Huyện Diên Khánh
120 m²
Diên Hòa, Diên Khánh, Khánh Hòa
Huyện Diên Khánh
1960 m²
Đường Ruộng Thổ- Diên An - Diên Khánh
Huyện Diên Khánh
80 m²
23 Tháng 10 Thành phố Nha Trang
Huyện Diên Khánh
80 m²
Đường Ruộng Thổ-Diên An-Diên Khánh
Huyện Diên Khánh
80 m²
Đường Lầu Ông Huyện -Diên Khánh -Khánh Hòa
Huyện Diên Khánh
80 m²
Đường Ruộng Thổ-Diên An-Diên Khánh
Huyện Diên Khánh
80 m²
Giá (VND)
Diện tích
Hướng
Đường trước nhà