Nhà đất tại Huyện Diên Khánh, Khánh Hoà

22 kết quả bất động sản
Khu đô thị Nam Sông Cái
Huyện Diên Khánh
333 m²
Huyện Diên Khánh
400 m²
Huyện Diên Khánh
400 m²
Diên Phú Thành phố Nha Trang
Huyện Diên Khánh
130 m²
ĐƯỜNG LẦU ÔNG HUYỆN RA ĐƯỜNG 23/10 100M
Huyện Diên Khánh
80 m²
Huyện Diên Khánh
100 m²
Huyện Diên Khánh
150 m²
Huyện Diên Khánh
68 m²
Huyện Diên Khánh
110,80 m²
Hai Mươi Ba Tháng Mười Võ Cạnh
Huyện Diên Khánh
86 m²
Giá (VND)
Diện tích
Hướng
Đường trước nhà