Nhà đất tại Huyện Diên Khánh, Khánh Hoà

92 kết quả bất động sản
Quốc lộ 1A, Xã Suối Hiệp, Huyện Diên Khánh, Khánh Hòa
Huyện Diên Khánh
730 m²
Huyện Diên Khánh
2 126 m²
thôn An Ninh, Diên An, Diên Khánh
Huyện Diên Khánh
115 m²
Đường Tỉnh Lộ 2, Xã Diên Lạc, Huyện Diên Khánh, Khánh Hòa
Huyện Diên Khánh
3 339 m²
Huỳnh Thúc Kháng Diên Khánh
Huyện Diên Khánh
75 m²
Huyện Diên Khánh
293 m²
Huyện Diên Khánh
88 m²
Huyện Diên Khánh
190 m²
Nam Sông Cái
Huyện Diên Khánh
146 m²
Huyện Diên Khánh
130 m²