Nhà đất tại Huyện Diên Khánh, Khánh Hoà

7 kết quả bất động sản
Huyện Diên Khánh
101,60 m²
Huyện Diên Khánh
110,80 m²
Nguyễn Đình Chiểu Thành phố Nha Trang
Huyện Diên Khánh
108 m²
Quốc lộ 1A, Suối Hiệp, Khanh Hoa Province, Vietnam
Huyện Diên Khánh
22000 m²
Huyện Diên Khánh
258 m²
Huyện Diên Khánh
100 m²
Huyện Diên Khánh
258 m²
Giá (VND)
Diện tích
Hướng
Đường trước nhà