Nhà đất tại Huyện Cam Lâm, Khánh Hoà

18 kết quả bất động sản
Nguyễn Tất Thành Thành phố Nha Trang
Huyện Cam Lâm
1 50 m²
Nguyễn Tất Thành Thành phố Nha Trang
Huyện Cam Lâm
420 m²
Huyện Cam Lâm
3 300 m²
Nguyễn Tất Thành Cam Nghĩa
Huyện Cam Lâm
2 240 m²
Huyện Cam Lâm
400 m²
Huyện Cam Lâm
600 m²
xã cam hải tây huyện cam lâm tỉnh khánh hòa
Huyện Cam Lâm
3020 m²
Đại lộ Nguyễn Tất Thành
Huyện Cam Lâm
126 m²
ĐT657I
Huyện Cam Lâm
126 m²
Nguyễn Tất Thành Cam Hải Đông
Huyện Cam Lâm
3 240 m²
Dự án
Giá (VND)
Diện tích
Hướng
Đường trước nhà