Nhà đất tại Huyện Cam Lâm, Khánh Hoà

260 kết quả bất động sản
Huyện Cam Lâm
420 m²
Huyện Cam Lâm
3 300 m²
Đường Quốc lộ 1A, Xã Suối Tân, Cam Lâm, Khánh Hòa
Huyện Cam Lâm
10624 m²
Đường Quốc lộ 1A, Xã Suối Tân, Cam Lâm, Khánh Hòa
Huyện Cam Lâm
465 m²
Huyện Cam Lâm
35 m²
Đường Quốc lộ 1A Hồ Chí Minh
Huyện Cam Lâm
363 m²
Cam lâm
Huyện Cam Lâm
311 m²
Huyện Cam Lâm
3 240 m²
Huyện Cam Lâm
2229 m²
Huyện Cam Lâm
4 450 m²
Dự án
Giá (VND)
Diện tích
Đường trước nhà