Nhà đất tại Huyện Cam Lâm, Khánh Hoà

33 kết quả bất động sản
Nguyễn Tất Thành Cam Hải Đông
Huyện Cam Lâm
3 300 m²
Đại lộ Nguyễn Tất Thành
Huyện Cam Lâm
126 m²
Nguyễn Tất Thành Cam Hải Đông
Huyện Cam Lâm
3 240 m²
Nguyễn Tất Thành Cam Hải Đông
Huyện Cam Lâm
3 240 m²
Nguyễn Tất Thành Cam Hải Đông
Huyện Cam Lâm
3 240 m²
Nguyễn Tất Thành Cam Hải Đông
Huyện Cam Lâm
3 240 m²
ĐT657I
Huyện Cam Lâm
126 m²
Nguyễn Tất Thành Cam Hải Đông
Huyện Cam Lâm
3 240 m²
Huyện Cam Lâm
3 289 m²
Bãi Dài Nha Trang Cam Hải Đông
Huyện Cam Lâm
240 m²
Dự án
Giá (VND)
Diện tích
Hướng
Đường trước nhà