Nhà đất tại Huyện Cam Lâm, Khánh Hoà

247 kết quả bất động sản
Huyện Cam Lâm
420 m²
Huyện Cam Lâm
126 m²
Đường Mê Linh
Huyện Cam Lâm
310 m²
Đại Hàn, Cam Lâm
Huyện Cam Lâm
195 m²
bãi giếng 2, cam hải tây
Huyện Cam Lâm
240 m²
Huyện Cam Lâm
126 m²
Huyện Cam Lâm
240 m²
Quốc lộ 1A, Xã Cam Thành Bắc, Huyện Cam Lâm, Khánh Hòa
Huyện Cam Lâm
630 m²
Đường Quốc lộ 1A, xã Suối Tân, Cam Lâm, Khánh Hòa
Huyện Cam Lâm
216 m²
Bãi Dài Nha Trang Cam Hải Đông
Huyện Cam Lâm
240 m²
Dự án
Giá (VND)
Diện tích
Đường trước nhà