Nhà đất tại Huyện Cam Lâm, Khánh Hoà

34 kết quả bất động sản
Huyện Cam Lâm
126 m²
Huyện Cam Lâm
126 m²
Huyện Cam Lâm
4 360 m²
Huyện Cam Lâm
4 360 m²
Bãi Dài Nha Trang Cam Hải Đông
Huyện Cam Lâm
4 360 m²
Huyện Cam Lâm
10300 m²
550 Triệu VNĐ
tt. Cam Đức
Huyện Cam Lâm
6300 m²
Chân núi hòn rồng, thôn Vĩnh Đông, xã Cam An Nam, huyện Cam Lâm, tỉnh Khánh Hoà.
Huyện Cam Lâm
100000 m²
Phú Bình 2 - Cam Tân - Cam Lâm - Khánh Hòa
Huyện Cam Lâm
40000 m²
Bãi Dài Nha Trang Cam Hải Đông
Huyện Cam Lâm
400 m²
Giá (VND)
Diện tích
Hướng
Đường trước nhà