Nhà đất tại Huyện Yên Mỹ, Hưng Yên

23 kết quả bất động sản
QL39A
Huyện Yên Mỹ
26 m²
Huyện Yên Mỹ
8000 m²
Phố Nối B, Yên Mỹ, Hưng Yên
Huyện Yên Mỹ
5000 m²
QL39
Huyện Yên Mỹ
2000 m²
Huyện Yên Mỹ
500 m²
KCN Phố Nối B, Nghĩa Hiệp, Yên Mỹ, Hưng Yên
Huyện Yên Mỹ
900 m²
ĐT200
Huyện Yên Mỹ
2500 m²
QL5
Huyện Yên Mỹ
400 m²
QL5
Huyện Yên Mỹ
2000 m²
Vĩnh Hưng
Huyện Yên Mỹ
2000 m²
Giá (VND)
Diện tích
Hướng
Đường trước nhà