Nhà đất tại Huyện Yên Mỹ, Hưng Yên

32 kết quả bất động sản
Huyện Yên Mỹ
1200 m²
Huyện Yên Mỹ
1300 m²
Huyện Yên Mỹ
2600 m²
Huyện Yên Mỹ
1400 m²
Huyện Yên Mỹ
2000 m²
Huyện Yên Mỹ
1800 m²
KCN Phố Nối B, Nghĩa Hiệp, Yên Mỹ, Hưng Yên
Huyện Yên Mỹ
900 m²
Phố Nối A tt. Bần Yên Nhân
Huyện Yên Mỹ
2000 m²
Yên Mỹ
Huyện Yên Mỹ
6000 m²
Huyện Yên Mỹ
350 m²
Giá (VND)
Diện tích
Hướng
Đường trước nhà