Nhà đất tại Huyện Yên Mỹ, Hưng Yên

7 kết quả bất động sản
QL39A
Huyện Yên Mỹ
4000 m²
Huyện Yên Mỹ
2000 m²
ĐT206
Huyện Yên Mỹ
3000 m²
Huyện Yên Mỹ
500 m²
Huyện Yên Mỹ
2600 m²
KCN Phố Nối B, Yên Mỹ, Hưng Yên
Huyện Yên Mỹ
1300 m²
Huyện Yên Mỹ
2000 m²
Giá (VND)
Diện tích
Hướng
Đường trước nhà