Nhà đất tại Huyện Mỹ Hào, Hưng Yên

7 kết quả bất động sản
Huyện Mỹ Hào
2000 m²
Đồng Xuân Bản
Huyện Mỹ Hào
400 m²
Đồng Xuân Bản
Huyện Mỹ Hào
2500 m²
Mỹ Hào Hưng Yên
Huyện Mỹ Hào
2500 m²
Khu CN Minh Đức
Huyện Mỹ Hào
21000 m²
Mỹ Hào Hưng Yên
Huyện Mỹ Hào
50000 m²
Huyện Mỹ Hào
4200 m²
Giá (VND)
Diện tích
Đường trước nhà