Nhà đất tại Huyện Mỹ Hào, Hưng Yên

11 kết quả bất động sản
Huyện Mỹ Hào
2000 m²
Khu CN Minh Đức
Huyện Mỹ Hào
21000 m²
Huyện Mỹ Hào
2400 m²
Huyện Mỹ Hào
3000 m²
Đồng Xuân Bản
Huyện Mỹ Hào
2500 m²
Huyện Mỹ Hào
27000 m²
Huyện Mỹ Hào
7200 m²
KCN Minh Đức, Mỹ Hào, Hưng Yên
Huyện Mỹ Hào
4000 m²
KCN Phố Nối A, Mỹ Hào, Hưng Yên
Huyện Mỹ Hào
6000 m²
KCN Phố Nối A, Mỹ Hào, Hưng Yên
Huyện Mỹ Hào
1500 m²
Giá (VND)
Diện tích
Đường trước nhà