Nhà đất tại Huyện Kim Động, Hưng Yên

3 kết quả bất động sản
Huyện Kim Động
1700 m²
Đường 39A Vietnam
Huyện Kim Động
2000 m²
Đường 39A Thành phố Hưng Yên
Huyện Kim Động
300 m²
Giá (VND)
Diện tích
Đường trước nhà