Nhà đất tại Huyện Kim Động, Hưng Yên

2 kết quả bất động sản
Đường 39A Vietnam
Huyện Kim Động
2000 m²
Huyện Kim Động
1700 m²
Giá (VND)
Diện tích
Đường trước nhà