Nhà đất tại Huyện Kim Động, Hưng Yên

7 kết quả bất động sản
Đường 39A Vietnam
Huyện Kim Động
2000 m²
Huyện Kim Động
120000 m²
Huyện Kim Động
55000 m²
Quốc lộ 39A
Huyện Kim Động
20 m²
Đường 39A Thôn Trương Xá xã Toàn Thắng huyện Kim Động Hưng Yên
Huyện Kim Động
300 m²
Huyện Kim Động
1500 m²
Huyện Kim Động
1700 m²
Giá (VND)
Diện tích
Đường trước nhà