Nhà đất tại Hòa Bình

225 kết quả bất động sản
Huyện Lương Sơn
2 250 m²
Xóm Cáp, xã Hợp Thanh, huyện Lương Sơn, tỉnh Hoà Bình
Huyện Lương Sơn
6996 m²
Liên Xã, Liên Sơn, Lương Sơn, Hòa Bình
Huyện Lương Sơn
1960 m²
Huyện Lương Sơn
1700 m²
Huyện Lương Sơn
6000 m²
Liên Sơn Lương Sơn
Huyện Lương Sơn
20000 m²
Huyện Lương Sơn
6000 m²
Yên Quang Kỳ Sơn
Huyện Kỳ Sơn
3 80 m²
Huyện Lương Sơn
136 m²
Huyện Lương Sơn
21000 m²
Dự án
Giá (VND)
Diện tích
Đường trước nhà