Nhà đất tại Hòa Bình

31 kết quả bất động sản
Lương Sơn Hòa Bình
Huyện Lương Sơn
1400 m²
Hòa Sơn Hòa Bình
Huyện Lương Sơn
2500 m²
Dân Hạ Thành phố Hòa Bình
Huyện Kỳ Sơn
360000 m²
Hòa Sơn Hòa Bình
Huyện Lương Sơn
14000 m²
Hòa Sơn Hòa Bình
Huyện Lương Sơn
840 m²
Huyện Lương Sơn
100000 m²
Hòa Sơn Hòa Bình
Huyện Lương Sơn
2100 m²
Huyện Lương Sơn
3800 m²
Bán đất thổ cư có ao, vườn. DT: 2400m2 giá 350 triệu VNĐ (Hòa Sơn, Lương Sơn, Hòa Bình)
Huyện Lương Sơn
2400 m²
Phúc Tiến Kỳ Sơn
Huyện Kỳ Sơn
60000 m²
Dự án
Giá (VND)
Diện tích
Hướng
Đường trước nhà