Nhà đất tại Hòa Bình

23 kết quả bất động sản
Thôn Đồng Sầm, Xã Nhuận Trạch, huyện Lương Sơn, Hòa Bình
Huyện Lương Sơn
2 132 m²
Đồng Sầm, Nhuận Trạch, Lương Sơn, Hòa Bình
Huyện Lương Sơn
2 132 m²
Huyện Lương Sơn
2 145 m²
Huyện Lương Sơn
2 145 m²
Đồng Sầm, Nhuận Trạch, Lương Sơn
Huyện Lương Sơn
2 145 m²
Xóm Đồng Sầm, Nhuận Trach
Huyện Lương Sơn
2 145 m²
Thôn Đồng Sầm
Huyện Lương Sơn
2 132 m²
Thôn Đồng Sầm, Xã Nhuận Trạch, huyện Lương Sơn, tỉnh Hòa Bình
Huyện Lương Sơn
2 132 m²
Huyện Lương Sơn
2 145 m²
Huyện Lương Sơn
2 145 m²
Dự án
Giá (VND)
Diện tích
Đường trước nhà