Nhà đất tại Hòa Bình

233 kết quả bất động sản
Đại lộ Vĩnh Hằng Kỳ Sơn
Huyện Kỳ Sơn
500 m²
Cư Yên Lương Sơn
Huyện Lương Sơn
2207 m²
Thỏa thuận
Huyện Lương Sơn
89 m²
Thỏa thuận
Huyện Lương Sơn
50000 m²
Liên Xã, Liên Sơn, Lương Sơn, Hòa Bình
Huyện Lương Sơn
1960 m²
Bạch Đằng Bình Thạnh
Huyện Lương Sơn
145 m²
Huyện Lương Sơn
4500 m²
Thôn Bùi Trám, Xã Hoà Sơn, huyện Lương Sơn, Tỉnh Hòa Bình
Huyện Lương Sơn
30000 m²
Nhuận Trạch Lương Sơn
Huyện Lương Sơn
3600 m²
Thôn Bùi Trám ,Xã Hoà Sơn ,Huyện Lương Sơn ,Tỉnh Hoà Bình
Huyện Lương Sơn
4000 m²
Dự án
Giá (VND)
Diện tích
Đường trước nhà