Nhà đất tại Hòa Bình

18 kết quả bất động sản
Xóm Đồng Sầm xã Nhuận Trạch huyện Lương Sơn tỉnh Hòa Bình
Huyện Lương Sơn
2 145 m²
Huyện Lương Sơn
2 1000 m²
Huyện Kỳ Sơn
2 136 m²
Lương Sơn Hòa Bình
Huyện Lương Sơn
100000 m²
Huyện Lương Sơn
3500 m²
Huyện Lương Sơn
22000 m²
Huyện Lương Sơn
22000 m²
Huyện Lương Sơn
6600 m²
Huyện Lương Sơn
100000 m²
huyện Lương Sơn, tỉnh Hòa Bình
Huyện Lương Sơn
10000 m²
Dự án
Giá (VND)
Diện tích
Hướng
Đường trước nhà