Nhà đất tại Hòa Bình

29 kết quả bất động sản
Resort Hoàng Yến - Cư Yên - Lương Sơn - Hòa Bình
Huyện Lương Sơn
3 385 m²
Huyện Lương Sơn
17000 m²
Huyện Lương Sơn
3250 m²
Huyện Lương Sơn
1200 m²
1 Cát Linh
Hòa Bình
15000 m²
AH 13
Huyện Kỳ Sơn
15000 m²
Huyện Lương Sơn
14000 m²
tt. Lương Sơn TT. Lương Sơn
Huyện Lương Sơn
6 75 m²
Kỳ Sơn Hòa Bình
Huyện Kỳ Sơn
500 m²
xóm Ngành, xã Liên Sơn, huyện Lương Sơn, tỉnh Hòa Bình
Huyện Lương Sơn
80000 m²
Giá (VND)
Diện tích
Hướng
Đường trước nhà