Nhà đất tại Huyện Lương Sơn, Hòa Bình

21 kết quả bất động sản
Resort Hoàng Yến - Cư Yên - Lương Sơn - Hòa Bình
Huyện Lương Sơn
3 385 m²
Huyện Lương Sơn
17000 m²
Huyện Lương Sơn
3250 m²
Huyện Lương Sơn
1200 m²
Huyện Lương Sơn
14000 m²
tt. Lương Sơn TT. Lương Sơn
Huyện Lương Sơn
6 75 m²
xóm Ngành, xã Liên Sơn, huyện Lương Sơn, tỉnh Hòa Bình
Huyện Lương Sơn
80000 m²
Xóm suối sếu, xã Nhuận Trạch, huyện Lương Sơn, Tỉnh Hòa Bình
Huyện Lương Sơn
4500 m²
Thôn Bùi Trám ,Xã Hoà Sơn ,Huyện Lương Sơn ,Tỉnh Hoà Bình
Huyện Lương Sơn
4000 m²
Thôn Bùi Trám, Xã Hoà Sơn,Huyện Lương Sơn, Tỉnh Hoà Bình
Huyện Lương Sơn
3600 m²
Giá (VND)
Diện tích
Hướng
Đường trước nhà