Nhà đất tại Huyện Lương Sơn, Hòa Bình

34 kết quả bất động sản
Cư Yên Lương Sơn
Huyện Lương Sơn
1 300 m²
Huyện Lương Sơn
150 m²
Huyện Lương Sơn
16000 m²
Huyện Lương Sơn
3168 m²
Sunset Villa Hồ Gò Cáp - xã Tân Vinh - Lương Sơn - Hòa Bình.
Huyện Lương Sơn
4 300 m²
Tân Vinh Lương Sơn
Huyện Lương Sơn
4 400 m²
xã Tân Vinh, huyện Lương Sơn, Hoa Binh, Vietnam
Huyện Lương Sơn
4000 m²
Xóm suối sếu, xã Nhuận Trạch, huyện Lương Sơn, Tỉnh Hòa Bình
Huyện Lương Sơn
4500 m²
Thôn Bùi Trám ,Xã Hoà Sơn ,Huyện Lương Sơn ,Tỉnh Hoà Bình
Huyện Lương Sơn
4000 m²
Thôn Bùi Trám, Xã Hoà Sơn,Huyện Lương Sơn, Tỉnh Hoà Bình
Huyện Lương Sơn
3600 m²
Dự án
Giá (VND)
Diện tích
Hướng
Đường trước nhà