Nhà đất tại Huyện Lương Sơn, Hòa Bình

211 kết quả bất động sản
Cư Yên Lương Sơn
Huyện Lương Sơn
9397 m²
Nhuận Trạch Lương Sơn
Huyện Lương Sơn
6900 m²
Lâm Sơn Lương Sơn
Huyện Lương Sơn
3 400 m²
Huyện Lương Sơn
3600 m²
Huyện Lương Sơn
160000 m²
Huyện Lương Sơn
3800 m²
Huyện Lương Sơn
100000 m²
Hòa Sơn Hòa Bình
Huyện Lương Sơn
2500 m²
Bán đất thổ cư có ao, vườn. DT: 2400m2 giá 350 triệu VNĐ (Hòa Sơn, Lương Sơn, Hòa Bình)
Huyện Lương Sơn
2400 m²
Hòa Sơn Hòa Bình
Huyện Lương Sơn
14000 m²
Dự án
Giá (VND)
Diện tích
Đường trước nhà