Nhà đất tại Huyện Lương Sơn, Hòa Bình

148 kết quả bất động sản
Cư Yên Lương Sơn
Huyện Lương Sơn
2 1000 m²
Hòa Sơn Hòa Bình
Huyện Lương Sơn
2700 m²
Huyện Lương Sơn
145 m²
Huyện Lương Sơn
145 m²
xóm Đồng Sâm, xã Nhuận Trạch, huyện Lương sơn, tỉnh Hòa Bình
Huyện Lương Sơn
2 145 m²
Huyện Lương Sơn
145 m²
Huyện Lương Sơn
2 142 m²
Huyện Lương Sơn
2 145 m²
40 Hai Bà Trưng
Huyện Lương Sơn
3 400 m²
Huyện Lương Sơn
2 145 m²
Dự án
Giá (VND)
Diện tích
Đường trước nhà